Nordlys og stjerner fra Reloads tur til Island

Værdierne er vores ledestjerne

1. Vores integritet er hellig

Vi gør, hvad vi siger, holder, hvad vi lover og er ærlige i vores ageren. No bullshit. Vi skal til enhver tid være 100% troværdige. Vi siger fra, hvis vi mener noget er forkert. Vi gør det rette - selv når ingen kigger. Vi fortæller de svære sandheder - også når det gør ondt på os selv eller kunden. Vi skal altid kunne stå inde for vores handlinger.

2. Vi tror på åbenhed

Som mennesker og virksomhed tror vi på gennemsigtighed og imødekommenhed. Kunden har fuld indsigt i vores arbejde, og vi diskuterer gerne faglige uenigheder foran kunderne. Det betyder også, at vi ikke stikker folk blår i øjnene for at opnå en falsk tryghed. Vi siger, når tingene står skidt til, også når det udstiller egne fejl. 

3. Dygtighed er påkrævet

Vi søger at mestre vores evner inden for vores faglige discipliner. Dygtighed skabes i et mindset, hvor man trives med at udfordre sig selv og hinanden, prøve nye ting af og hurtigt tilegne sig ny viden. Vi kultiverer det gennem nysgerrighed, modet til at prøve nyt og fejle samt en dyb ambition om at blive bedre. Gerne de bedste.

4. Grundighed er en dyd

Vi kræver kvalitet i vores leverancer og en personlig ansvarstagen for både arbejdet og leverancen. Vi forventer stolthed omkring arbejdet. Det skal ikke bare tænkes godt - det skal også laves og leveres ordentligt. Grundighed handler om forståelse og om at løse opgaven i dens ånd og ikke kun i dens bogstav. 

5. Empatiske mennesker er gode kollegaer

Vi tror på gode relationer og empati mellem mennesker. Vi vil gerne forstå hinanden, kunder og kollegaer. Vi støtter hinanden, når det holder hårdt. Vi giver ærlig feedback til hinanden. På den måde kan vi vokse sammen - fagligt og personligt. Empati er nøglen til at forstå andre menneskers behov.

6. Tillid til hinanden er essentielt

Vi har et unikt, næsten familiært fællesskab, baseret på dygtige, empatiske mennesker med stærke tillidsbaserede relationer. Det giver stor fleksibilitet og samhørighed. Et tillidsfuldt og ærligt samarbejdsforhold med kunder og kollegaer gør det værd og udbytterigt at gå på arbejde. 

7. Rummelighed giver perspektiv

Et godt internt team med respekt for hinanden er essentielt for vores livskvalitet og trivsel. Vi tror på, at mange synsvinkler giver et bedre resultat. Vi elsker forskellighed, så længe vores grundlæggende værdier er ens. Vi skal kunne håndtere forskellige holdninger, og vi elsker gode diskussioner. 

8. Vi er altid i udvikling

Vi er på evig jagt efter bedre metoder på alle planer - fagligt, samarbejdsmæssigt og personligt. Vi skal udfordre status quo - tingene kan altid forbedres. Vores verden er i konstant forandring. Vi skal omfavne dette og udvikle os og dyrke vores nysgerrighed. Det kræver en stor forandringsvillighed og et agilt mindset. 

9. Vi vil gøre en forskel 

Vi har fokus på at opnå mest mulig værdi for vores kunder. Det betyder, at indsatsen skal holdes op imod den værdi det skaber. Det kræver, at vi tænker og arbejder agilt, konstant retter ind og stiller de rigtige spørgsmål. Det kræver forretningsforståelse på alle niveauer.

10. Det skal være fantastisk at gå på arbejde

Vi vil skabe den bedst mulige arbejdsplads. Vi gider ikke stresse unødigt på arbejdet, og det skal være sjovt at lave projekter og arbejde sammen hver dag. Både projekter og kunder vælger vi ud fra, hvad vi tror kunne være sjovt og lærerigt at lave. Vi tror, at et godt arbejdsmiljø, et stærkt fællesskab og udfordrende opgaver er fundamentet for arbejdsglæde.

Kontinuerligt skabe og forbedre et åbent miljø, som udgør de rammer for samt frihed til faglig og personlig udvikling, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel for os selv og dermed også for andre. Reloads formål