Alice fortæller om vores proces
Forretning + teknologi + mennesker

Løsninger
som virker i
virkeligheden

En integreret proces skaber værdifulde løsninger

I Reload ønsker vi at levere digitale løsninger, der tilfører værdi i virkeligheden og for de mennesker, der bruger dem. Derfor har vi gjort op med klassiske projektmodeller og de sædvanlige ufleksible grænser mellem analyse, design- og udviklingsforløb. I stedet arbejder vi agilt, så vi løbende kan forme din strategi og udvikle din digitale løsning på baggrund af de erfaringer, vi gør os sammen.

Vi arbejder målstyret frem for planstyret 

Vi arbejder systematisk med at sikre sammenhængen mellem forretningsmål, den brugeradfærd, der skal til og de konkrete features, vi udvikler for at understøtte den. Det gør vi ved at udvikle målstyret og valideringsdrevet - frem for at planstyre og basere alt på antagelser.

Forretning, teknologi og mennesker kan ikke adskilles

Vi arbejder altid ud fra de tre perspektiver forretning, teknologi og mennesker. Det gør os ikke specielle. Det, der gør os unikke, er måden vi integrerer de tre områder på og lader dem kontinuerligt påvirke hinanden. Vi prioriterer at skabe et sammentømret team, som tænker holistisk, strategisk og langsigtet hele vejen igennem. 

De helt rigtige kompetencer skal i spil

Vi sørger for, at de rette kompetencer er til stede for, at der altid er ræson mellem forretningsmål, adfærd og funktionalitet. Vi kan stille med alle de nødvendige kompetencer, men oftest oplever vi, at I også har dygtige folk som naturligt bør være en del af teamet. Sådan kommer vi sammen frem til en løsning der virker i virkeligheden.


De tre uadskillelige aspekter i den integrerede proces

Teknologi

Kontinuerlig udvikling

Vi har rigtig meget erfaring med komplekse integrationer med komplekse datamodeller, hvor mange systemer skal bindes sammen i større økosystemer. Ud over en solid erfaring med helt eller delvist CMS-baseret løsninger, (særligt Drupal), arbejder vi med løsninger bygget i Symfony, Laravel, React og React native.

Forretning

Værdiskabelse

Vi hjælper jer med at afsøge, finde, udvikle, lancere og forbedre jeres digitale tilstedeværelse og ageren. Vi sikrer, at der ikke mistes sammenhæng mellem forretningsmålene, og hvordan løsningen ser ud i sidste ende. Vi hjælper jer med at identificere jeres forretningsmål og opnå dem gennem en meget struktureret proces. 

Mennesker

Adfærdsforståelse

Mange webprojekter slutter, når løsningen rammer brugerne første gang. Sådan er det ikke hos os. Vi tror på, at digitale løsninger skal udvikle sig kontinuerligt og agilt og sammen med de mennesker, der bruger dem og har gavn af dem, for at holde trit med virkeligheden.

Det kan du forvente af samarbejdet med os

1. Du bliver en del af teamet

Tæt samarbejde skaber gennemsigtighed og tillid. Det gør, at vi har løbende forventningsafstemning, hvor eventuelle uoverensstemmelser tages idet, de opstår frem for at samle sig til bunke. Det giver et stærkt samarbejde og værdifuld læring, der ellers kunne have gået tabt. 

 

2. Du betaler kun for den tid, vi bruger

Vi tror ikke på, at en løsning, som er specificeret på forhånd er den bedste løsning. Vi vil hellere udnytte den tid, vi har til rådighed bedst muligt. Med agil udvikling er der fokus på at bygge det rigtige produkt frem for det “aftalte produkt”, og du har hele tiden hånd i hanke med projektet. 

3. Vi stiller krav til samarbejdet

Vi siger fra, hvis vi kan se, at præmisserne for at samarbejde ikke er de rigtige. For at vi kan lykkes med at skabe en fantastisk løsning, skal I stille med et projektteam med beslutningsmandat, som kan arbejde uafhængigt og på tværs af siloer. 

4. Vi bliver klogere undervejs

Vi ender ofte med løsninger, der er markant anderledes end først forventet. Fordi vi leverer løbende, kan vi nå at få feedback fra projektorganisation, ressourcepersoner og brugere og prioritere kursen derfra. Slutresultatet er et produkt, der løser reelle behov - ikke kun de tænkte.