Digitale projekter
Rådgiver og partner

Alice Jensen

alice@reload.dk

27599353

Læs mere om Alice

Drop projekterne 

Projektbegrebet er blevet mere og mere misvisende. De færreste er bevidste om, at det endda kan være direkte skadeligt for både deres digitale tilstedeværelse og deres digitale forretningsudvikling, hvis der holdes fast i projektverdensbilledet! Og disse ord kommer fra en digital projektleder gennem mange år. 

Bliver du nogensinde færdig med at udvikle din digitale tilstedeværelse?

Ordet projekt skaber forestillingen om en sammenhængende, større arbejdsopgave, som kan planlægges på forhånd, skemalægges, udføres og afsluttes, og at der kan bindes en pæn sløjfe rundt om det hele til sidst. Det skaber en farlig tro på, at forretningsværdi med et trylleslag bliver indfriet i det øjeblik, projektet er færdigt. Sådan fungerer det bare ikke i virkeligheden.

De digitale løsninger, vi har i spil nu om dage, hænger sammen på kryds og tværs. Vi er ikke selv herre over, hvornår vores systemer skal opgraderes og videreudvikles for stadig at være relevante for omverden. Systemer, vi integrerer op imod, kan forandre sig, devices og browsere kan forandre sig, og forventningen til systemernes fremtræden og brug ændrer sig også. Du bliver aldrig færdig.

Så virkeligheden er ikke forudsigelig; den ændrer sig hele tiden. De digitale løsninger udsættes konstant for forskellige grader af risici, men der åbner sig også løbende nye udviklingspotentialer, som bør vurderes og prioriteres i forhold til deres investeringsbehov og forventet værdi. 

Hvis vi ser digital udvikling som et afgrænset projekt, der kan færdiggøres og derefter lukkes ned, så holder vi op med at sætte spørgsmålstegn ved, om det vi laver, stadigvæk er godt nok.

Gå ikke glip af en ny artikel

Ingen ligegyldigheder, kun vores dybfølte meninger om den digitale verden. 

Vi holder op med at være nysgerrige overfor produktets eller servicens naturlige udviklingspotentiale eller at få øjnene op for en anden vej frem, som kunne gøre livet nemmere - både for os selv og vores brugere. 
 

Eksplorativ kontinuerlig proces

Undgå at blive fastlåst

Et typisk projekt består af en lang række forskelligartede indsatser, som sjældent kan stykkes sammen til en fast ramme, der definerer, hvad der skal falde indenfor eller udenfor et projekt. 
Der ligger måske en overordnet business case på, hvad “projektet” som helhed er værd. Men typisk som en lidt vag målsætning à la: “Vi tror på, at det nye website vil kunne generere 10% mere salg”. En tom cost/benefit beregning der heller ikke siger et kvæk om, hvilke antagelser der ligger bag målet, eller hvilke dele af projektet, der bidrager mest til den overordnede målsætning. 

Ofte er der ingen refleksion over, hvorvidt de ønsker og antagelser, som reelt er i spil, isoleret set overhovedet er bæredygtige idéer. Forventer man, at den enkelte løsningsidé skaber nok forretning, glæde eller anden værdi til, at den er værd at udvikle og vedligeholde? 

Nogle indsatser vil naturligt skabe mere værdi end andre eller være meget billigere at opnå end andre indsatser med samme forventede værdi. Men fordi vi taler og tænker alt arbejdet som et samlet projekt, kommer vi hurtigt til at mangle mellemregningerne, der belyser, hvordan websitet bedst kan generere mere salg. Hvilke delområder skal der fokus på for at opnå den ønskede virkning? Hvilke aktiviteter har størst mulig business impact?

Mange mulige veje til et mål

Når jeg i begyndelsen af et samarbejde begynder at kradse i projektets overflade, er det fordi, jeg ved, at der med sikkerhed vil dukke et nuanceret billede frem. Der er ofte rigtig mange uafhængige mål i spil: Alt fra “en mere langtidsholdbar løsning”, “flere nye brugere”, “flere tilbagevendende brugere” til “en bedre redaktøroplevelse” osv. 
Her kan der udpeges mange mulige veje til hvert mål. Det bliver pludselig klart, at det digitale projekt umuligt kan følge en lineær proces. Det giver sjældent mening i disse sammenhænge at gå fra A til B til C, og hvis du tror, at du kan planlægge og eksekvere det hele snorlige, så sker der med sikkerhed kun én ting: Budgetrammer og tidsplaner skrider!Alligevel tales der i ét væk om skudsikre “projektbudgetter”, der dækker over fastlagte “projektopgaver”, som skal udføres inden for vandtætte “projektplaner”
Nej, hvis du vil lykkes med din digitale løsning, er det tvingende nødvendigt med en kontinuerlig og eksplorativ proces, hvor indsatser kommer og går med forskellig intensitet.

Justér løbende

Læs blot endnu mere

Kunne du holde fatningen så længe? Så er du en god kandidat til vores nyhedsbrev.