Reload digitalt bureau i København

Reload - et digitalt bureau i København
Ikke "blot" et webbureau

Reload er et digitalt bureau og vi har udviklet digitale løsninger der virker i virkeligheden siden 2010. Vi tager ansvar for hele den digitale løsning, og sørger for at vi får lavet en løsning som både giver værdi for forretningen, som brugeren har lyst til at benytte og som er baseret på den rette teknologi.

Vi ønsker jo alle at lave løsninger, som rent faktisk er værdiskabende. Det handler ikke bare om at bygge ting rigtigt - men i høj grad også om at bygge de rigtige ting. Rasmus Luckow-Nielsen, Adm. direktør i Reload

Reload er født ud af teknisk passion og kompetence. Vi startede som et webbureau, der gerne vil lave hjemmesider vi og vores kunder kunne være stolte af.

Et webbureau er defineret ved, at det designer og/eller udvikler hjemmesider der skal bruges og opleves gennem en webbrowser. Det er typisk et bureau forankret i en ekspertise i et eller flere systemer, det kunne være et content management system (CMS) som Drupal, Umbraco, Sitecore eller Wordpress - eller et særligt kompetencefelt, såsom design, UX eller kode. 

Et webbureau vil typisk også arbejde med at integrere forskellige datakilder og cloud-services for at kunne præsentere et samlet resultat på en hjemmeside.

Et webbureau har også karakter af at være et digitalt bureau

Men som digitalt bureau begynder man at kigge ud over den enkelte løsning og tager i stedet et større ansvar for, at ikke bare teknikken virker, men også at forretningen rent faktisk virker - og mange af de indsatsområder der skal til, kan ligge mange andre steder end lige præcis på et website. 

For os er et digitalt bureau et bureau som tager et bredere og mere holistisk perspektiv på den forretning og organisation der kommer som kunde. I et digitalt bureau tænkes der i mange kanaler, i mange typer af løsninger og i vores tilfælde helt fra organiseringen omkring løsningen til markedsføring af den. 

Alle perspektiver skal i spil

I Reload har vi en meget holistisk tilgang til vores kunder og deres forretning - og derfor betegner vi i dag Reload som et digitalt bureau. Vi har ikke alle kompetencer in-house, men vi sørger for at få belyst de relevante perspektiver og kan stå på mål for at stille med et team, der dækker alle relevante kompetencer.

Se hvad vi har lavet

Design analyse implementering

DET STARTEDE MED TEKNIKKEN
Reloads rejse fra webbureau til digitalt bureau

I Reload har vi de første mange år af vores levetid identificeret os selv som et webbureau - altså et bureau, bestående af dygtige konsulenter, der lavede webløsninger - hjemmesider i god kvalitet. Det skyldes, at vi har en stærk teknisk baggrund og er et anerkendt Drupal konsulenthus. Drupal er jo et PHP-baseret CMS, så det har naturligt dybe rødder i webverdenen.

Og vi laver stadig masser af Drupal - men i takt med, at verden har ændret sig, og digitale løsninger bliver mere og mere forretningskritiske og gennemgribende, så har vi oplevet, at vores evne til at være kreative problemknusere kan bruges til mange ting.

Vi har alle årene arbejdet med dybe integrationer til andre systemer, og derfor har det været naturligt for os at blive hyret til også at lave systemer, der primært behandler og flytter data mellem andre systemer. Det er der ikke brug for en pæn brugergrænseflade til, så i stedet har vi her eksempelvis arbejdet med PHP frameworks som Symfony og Laravel.

Mange systemer bindes sammen

De seneste mange år har vi, der arbejder med digitale løsninger, gået fra en mere monolitisk tilgang (ét stort system) til en arkitektur, hvor mange små selvstændige services og systemer bindes sammen til én digital løsning. Det er, hvad man kalder en SOA (Service Oriented Architecture) tilgang og består oftest af en række microservices, som er afkoblede og bundet sammen i en app eller en anden frontend. 

Det er også en verden, vi omfavner i Reload, og mange af vores løsninger de seneste år har været hybridløsninger, hvor vi har sammenkoblet mange teknologier og services. Drupal 9 har heldigvis mulighed for at være med her, idet den ud over at kunne fungere som et stand alone CMS også kan fungere både “headless” (altså uden en slutbrugergrænseflade) og “bottomless”, dvs. hvor den trækker data helt fra andre kilder, og derfor i stedet bare bruges som en integrationsplatform. 

Vi har derfor arbejdet med forskellige kombinationer, herunder Drupal + ReactJS for LokalBolig, Node.js for KBH Billeder og Drupal + React Native for Dansk Arkitektur Centers app “DAC”

 

Men vi laver også mange andre løsninger i dag. Teknisk er vi blevet stærke på at bygge cloud baserede hostingplatforme, som vi bl.a bygger på Kubernetes

Den teknologiske palette udvides løbende, i dag arbejder vi teknologier lige fra hybrid apps til Machine Learning. 

EN TOTALLØSNING
Hvad med det forretningsmæssige?

Vi ønsker jo alle at lave løsninger, som rent faktisk er værdiskabende. Det handler ikke bare om at bygge ting rigtigt - men i høj grad også om at bygge de rigtige ting. Derfor bliver man nødt til at sikre sig, hvorfor man rent faktisk vil udvikle nye, digitale løsninger. 

Det virker banalt, men der er faktisk mange, der ikke har styr på, hvorfor de gør noget, og hvad det er, de vil opnå. Eller også er der en uprioriteret mængde af ønsker og tanker.

Ændret adfærd er, hvad der binder løsninger og forretning sammen

Hvis vi skal opnå vores forretningsmål og derved skabe en succes, så handler det i sidste ende om, at vi skal få folk til at ændre adfærd - nogle mennesker skal gøre mere af noget (fx købe flere varer i butikken) eller de skal gøre mindre af noget (fx bruge mindre tid på at udføre manuelle handlinger i en virksomhed som kunne automatiseres).

Så adfærd skal tænkes ind - og hvis svarene ikke er givet, så skal der eksperimenteres og prøves ting af for at komme frem til de rigtige svar. Det er vigtigt, at vi forstår de mennesker der skal bruges vores løsninger, ellers rammer vi ikke de egentlige behov.

Hvordan finder vi så ud af det? Vi har udformet en tilgang som hjælper dig frem til en løsning der virker i virkeligheden.

Læs mere om vores tilgang