Mennesker og behov

Forstå de mennesker der skal bruge din løsning

Med udgangspunkt i jeres organisations overordnede formål, ambition og strategi identificerer vi nye digitale muligheder for at skabe værdi. Til det har vi brug for at forstå, hvordan kunderne ser jeres organisation og de produkter og tjenester som den tilbyder. Ved at undersøge jeres interessenters adfærd kan vi give handlingsorienterede anbefalinger til, hvordan jeres digitale produkter og ydelser kan forbedres. Vi kan vurdere og prioritere, hvilke typer af investeringer ville skabe det bedste resultat for jer.  

Til det formål udvikler vi validerede forslag (prototyper, koncept og beskrivelser) af digitale løsninger, så I kan forestille sig en oplevelse, som jeres kunder kan have i fremtiden.  

 

Vi kan fx levere

  • definerede produktvisioner - som gør det nemmere for teamet og organisationen at forstå, hvad løsningen skal opnå i markedet 
  • forslag til målepunkter som organisationen kan brug for at vurdere løsningens succes   

 

  • identificerede brugerbehov - som viser hvilke behov løsningen skal hjælpe 
  • user journeys som beskriver brugernes rejse igennem løsningen og angiver, hvilke funktionaliteter som bør prioriteres 
  • user stories i prioriteret rækkefølge (fx med henblik på at bygge en MVP) 

Vi bruger de metoder, der giver mening i konteksten fx

  • kvalitativ research i form af interviews og “field research" med brugere, kunder, relevante personer i organisationen 
  • prototyping af forslag på og koncept af løsninger samt test af disse med brugere

 

 

  • kvantitativ research og analyse af data fra eks. trafik
  • udvikling og afprøvning af hypoteser med hjælp af lean start-up metodik og value proposition canvas 
  • user story mapping og udvikligen af user stories 
DDS workshop