Strategi og forretning
Forretning

Fokuseret værdiskabelse

Vi sikrer hurtige svar på kritiske forretningsspørgsmål 

Mange gode ideer med potentiale til at forandre markedet når at dø, før de får muligheden. Typisk kommer ideen ikke videre fra flyvske debatter og lange analyser. Organisationer oplever i stigende grad, at deres omverden og deres markeder forandrer sig i et hurtigere tempo, men er struktureret med fokus på stabilitet og forudsigelighed. Organisationer har brug for hurtigere at kunne tilpasse sig og gøre dette på en systematisk måde. Vi tror på, at dette kræver en ny tilgang, som ikke er præget af planlægning og forudsigelighed. Vi hjælper dig med at gennemføre denne kritiske forandring med en agil, eksperimenterende og lærende tilgang.

Agil forretningsudvikling

Vi udvikler jeres forretning med jer

Når du samarbejder med os om at løse problemer, opnå forretningsmål og udvikle digitale løsninger etablerer vi et team og faciliterer en integreret proces. Processen prioriterer forretningsværdi, minimerer dine risici og skaber en bæredygtig forretning for jeres organisation ved at tilpasse vores arbejde løbende og justere retning, leverancer og indhold på baggrund af den læring, som skabes i samarbejdet.

En tværfaglig og integreret proces

Fordi vi samarbejder så tæt, som vi gør, bliver vi i stand til at træffe de valg sammen, der virkeligt kan forandre noget. Ofte er det nemlig i samspillet mellem kompetencer og tværfagligt samarbejde, at de bedste løsninger opstår. Du vil opleve, at vi udfordrer dig og forventer at blive udfordret. Uanset, om vi skal samarbejde om at udvikle nyt - eller videreudvikle dine løsninger sammen med dig.

“Da vi stod overfor at skulle udskifte adskillige af vores mest forretningskritiske systemer samtidigt - havde vi altså ikke brug for en klassisk leverandør, men en fleksibel partner, der kunne agere på den virkelighed, vi stod i. Det samarbejde har vi opnået med Reload."

Christian Møller Andersen, adm. direktør, Lokalbolig 

Samarbejde i teams

Digital forandring

En ny, effektiv digital løsning vil ofte betyde, at også din organisation forandrer sig for at skabe bedre resultater, arbejde mere effektivt og øge sin hastighed. Det kræver som regel involvering på mange niveauer af organisationen - og engagerende formater til at understøtte den involvering. Vi arbejder sammen for at definere formål, uddele beslutningsmandat, justere strategier og prioritere indsatser. Sammen kommer vi til at etablere nye måder at arbejde på, vi definerer roller og ansvarsområder, opgraderer kompetencer i at drive brugercentrerede udviklingsprocesser samt at gennemføre møder og bruge værktøjer til at øge læring og produktivitet. Vi er rutinerede rådgivere med både teoretisk og praktisk ekspertise i at facilitere og drive forandring. 

Hverken kodelinier eller indsigter ændrer noget i sig selv

For at øge værdien af et digitalt produkt er der i sidste ende nogle mennesker, som skal agere anderledes, end de gør i dag. 

Ofte er det først, når løsningen er ude over rampen, at vi bliver helt klare over, om vores antagelser og undersøgelser faktisk holdte. Derfor advokerer vi næsten altid, at enhver nye idé skæres helt ind til benet til i første release, men til gengæld, at vi optimerer og udvikler løsningen ud fra reel feedback.

Vi understøtter løbende den brugeradfærd, der giver størst værdi

Fordi vi løbende lancerer ny funktionalitet, kan vi holde øje med, om de skibe, vi sætter i søen, også gør deres job og bruge den viden til løbende at prioritere det, der giver størst værdi: for brugerne og din forretning. Vi styrer på den måde efter et levende roadmap med udgangpunkt i metoder som Impact Mapping.