Kompetence

Prismic

Prismic er et såkaldt "headless CMS". Dvs. et CMS der kun håndterer indhold og datastruktur - men ikke præsentationen af indholdet - og serverer data via et API. Dvs. det fungerer som et "content repository", altså en indholds-backend/database.

Typisk vil man så have en eller flere frontend klienter til at præsentere indholdet overfor slutbrugeren. Det kunne være en App, vi har fx lavet en i React Native, men det kunne også være et mere traditionelt site, eksempelvis bygget i React

Prismic fungerer ganske fint, hvis din indholdsmodel ikke er for avanceret. Det er en SaaS, dvs. du betaler et månedligt beløb for at bruge systemet. Du kan læse mere om det på prismic.io.

Det er værd at nævne, at Drupal også kan fungere som et glimrende alternativ til fx Prismic. Det er dyrere at komme igang, men det er også langt mere fleksibelt.