Kompetence

Node.js

Node.js er en populær Javascript baseret motor, der er lavet til at køre JavaScript applikationer på server-siden. Normalt køres Javascript jo hos klienten, altså i din browser, men med Node.js så kan vi kode og køre Javascript på serveren.

Der hvor Node.js har en særlig fordel er, når vi har brug for at have ekstremt hurtige og asynkrone kald. Et godt eksempel er, at Node.js er glimrende til at håndtere chats, idet den svarer på få millisekunder. 

Node.js bliver altså brugt, når der er brug for at kunne skalere en masse trafik, særligt hvis der er brug for real-time opdatering af af data og indhold. 

Læs mere om Node.js på den officielle side.

Men meget sjovere er det nu at se det i brug, vi har eksempelvist bygget det fantastiske Københavns Bybilleder site på Node.js.