Kompetence

Impact Mapping

Impact mapping er et strategisk planlægningsværktøj, som vi bruger i Reload. På nogle projekter fungerer det som et integreret værktøj i projektet og i andre tilfælde er det et særskilt projekt, der løber, inden der tages beslutning om hvilken form for digital løsning, der skal udvikles. 

Overordnet set er det et værktøj til at identificere og aligne forretningsmål og i sidste ende træffe beslutninger om et (digitalt) roadmap. Logikken bag metoden er, at forretningsmål bliver opfyldt ved, at nogle gør noget anderledes, end de gør i dag, altså en adfærdsændring. Denne ændring i adfærd understøttes så ved hjælp af en teknisk funktionalitet eller anden form for indsats.

Det interessante og meget brugbare ved impact mapping er, at det visualiserer hvorfor, hvem, hvordan og hvad i et mindmap, der udarbejdes på baggrund af diskussioner, workshops, research etc.

Værktøjet gøres endnu stærkere ved at det kontinuerligt bliver opdateret og afspejler de læringer, som man gør undervejs. Dette er f.eks. et fast element i vores samarbejde med DHF

Hvordan arbejder vi med impact mapping?
I hjertet af impact mapping svarer vi på spørgsmålet “Hvorfor gør vi det? Hvilke mål/værdier ønsker vi at opnå? Vi spørger altså til målet for det problem, som vi forsøger at løse, ikke til hvordan vi løser det. Dernæst spørger vi os selv “Hvem kan hjælpe os med at opnå det mål, eller hvem kan ligefrem obstruere det? Og hvem er vores vigtigste aktører ift. dette? Hvilken ændring i deres adfærd skal der til, for at vi kan opnå vores mål? (altså hvordan)” Det skaber således forudsætningen for, at vi derefter kan tale om hvad. Hvilke ideer har vi til at løse det?

Hvorfor vælge impact mapping?
Med et Impact Map bliver ideer til funktionaliteter hele tiden holdt op imod et fremtidigt ‘impact’. På den måde undgår man overdreven og unødvendig funktionalitet. Impact Mapping handler om at prioritere og udvælge, hvad der giver mest værdi. Metoden handler også om at sikre, at alle indsatser eller funktionaliteter er forbundet til overordnede forretningsmål.
Et stærkt greb i metoden er test af antagelser. Testen kan udføres på forskellige måder, alt efter hvad der giver bedst mening. Det kan være at interviewe brugere (de identificerede aktører), udsende et spørgeskema eller f.eks. ved hjælpe af en prototype. Alt sammen metoder som vi kan rådgive omkring, eller udføre, hvis I ikke selv har kompetencerne internt.  

Hvordan bruges det i Design Thinking?
Impact mapping er også et brugbart værktøj at anvende i Design Thinking idet, at mind-map’et kan anvendes til at kortlægge antagelser, indsigter og ideer fra de eksplorative aktiviteter. Når der er behov for at teste antagelser og prioritere ideer gøres det nemmere ved at inddrage organisationen og andre interessenter igennem det stærke visuelle og kommunikative værktøj som impact mapping er. Endvidere er impact mapping et støttende værktøj til at blive ved med at udfordre “hvorfor” og udvide forståelsen for problemet (empatien) som er grundessensen i design thinking. Det hjælper os igen ift. at finde alternative og bedre løsninger til at løse behovet/problemet og dermed supportere det overordnede forretningsmål.

Artikler om Impact Mapping

Cases relateret til Impact Mapping

Case

Nyt site til Det Danske Spejderkorps

Organisationen skulle først og fremmest have et nyt website, som understøttede deres mål. Gennem en intensiv foranalyse fik vi afdækket, at det vigtigste mål, websitet kunne understøtte var at sørge for bedre aktiviteter til børnene.