Analyse for Mellemfolkeligt Samvirke
Kunde
Mellemfolkeligt Samvirke
Type
Analyse
Afklaring
Kompetencer
Interviews
Workshops
Periode
2017

Ny produktstrategi til Mellemfolkeligt Samvirke

Networked Toolbox: Community of practise på tværs af verdens kulturer 

ActionAids (Mellemfolkeligt Samvirkes) eksisterende community skulle videreudvikles. Gennem grundig analyse og afklaring af behov samt tæt brugerinvolvering blev Networked Toolbox-platformen skabt.

Formålet var at udvikle scenarier for, hvordan ActionAid Denmarks eksisterende community kunne videreudvikles, hvilken teknologi, der skulle understøtte dette, og hvordan facilitering af dette skulle foregå.

For at løse opgaven udførte vi:

  • Analyser af målgruppe og eksisterende interne strategier og platforme
  • Workshops med stakeholders på flere niveauer
  • Interviews med brugere fra hele verden og tests af produktprototyper
  • Produktudvikling i sprints

Resultat

En digital platform til “community of practice” på globalt plan.
ActionAid Denmark er ansvarlige for understøttelsen af samarbejdende initiativer omkring “Democratic Governance” mellem de 25 deltagende lande i ActionAid.

Et af de initiativer, der skulle optimere samarbejdet mellem ActionAid-medlemmerne, var etableringen af en digital platform til facilitering af et “community of practise”. Målgruppen for platformen rækker over en bred skare af folk fra 25 forskellige lande, der arbejder indenfor “democratic governance”. Ambitionen var at disse skulle være i stand til at samarbejde, opbygge og bruge et bibliotek af “best practice”-værktøjer og -tilgange indenfor området.

Vi blev hyret til at udvikle scenarier for, hvordan ActionAid Denmarks eksisterende community kunne videreudvikles, hvilken teknologi der skulle understøtte dette, og hvordan faciliteringen skulle foregå.

Forløbet

I stedet for at præsentere en konkret løsning fra projektets start, anvendte vi en iterativ tilgang, hvor vi fik afdækket de egentlige behov hos ActionAid.

Allerførst afholdte vi en række interviews med 12 brugere fra målgruppen. Resultaterne fra disse interviews blev holdt op mod den eksisterende strategi og specifikke viden fra ActionAid. I samme ombæring analyserede vi ActionAids daværende vidensdelingsplatform.

På baggrund af den indsamlede data holdt vi en workshop i København med deltagende fra de involverede lande. Formålet med workshoppen var at præsentere dataen fra analysen, samt forskellige scenarier for hvordan den ønskede platform kunne udforme sig og modtage input fra deltagerne på begge dele. Baseret på denne workshop kom vi frem til det endelige forslag til udformningen af en “community of practice”-platform kaldet Networked Toolbox. Derefter fremlagde vi en plan for fremgangsmåden af implementeringsfasen.

Sprint model med simultan afklaring og udvikling 

Vi etablerede et team med både afklarende, udviklende og rådgivende kræfter og med kunden repræsenteret som produktejer. Teamet arbejdede simultant på hhv. afklaring og udvikling for således at rykke længere fra sprint til sprint.

Da produktejeren ikke havde tidligere erfaring med rollen, etablerede vi en rådgiver for denne. Gennem hele processen har vi støttet og oplært produktejeren på kundens side i at varetage rollen og aktiviteter som produktplanlægning, prioritering af funktionalitet og vigtigheden af brugerinddragelse.

"Uden tidligere erfaring med at arbejde i Scrum var det en fornøjelse at påtage sig rollen som produktejer. Både udviklingsteamet og resten af organisationen var støttende og tilgængelige gennem hele projektet"

 

Casper Knudsen Project Coordinator Democratic Governance hos Mellemfolkeligt Samvirke

Denne agile tilgang med sideløbende afklaring og udvikling viste sig at være en fordel. Ved at udføre tæt brugerinddragelse fra involverede ActionAid-medlemmer verden over, minimerede vi risikoen for fejl på produktet fra uge til uge. Via yderligere 9 brugerinterviews opdagede vi forbedringsmulighederne undervejs i processen gennem feedback fra brugerne og kunne på den måde udvikle på baggrund af fakta frem for antagelser, hvilket skabte et produkt med dokumenteret brugerflow og funktionalitet.

Alt arbejde foregik i sprints og forløb af én uges varighed. Disse korte forløb gav som sagt mulighed for at udføre hurtige eksperimenter med lige så hurtig læring og forbedring til næste iteration.

Networked Toolbox

Platformen Networked Toolbox forbinder medlemmer af ActionAid på tværs af alverdens lande. På platformen tilgås de af ActionAid definerede værktøjer til brug i “Democratic Governance”. Derudover kan brugerne udveksle erfaringer og få inspiration fra hinanden ved at dele deres oplevelser med disse værktøjer i forskellige kulturer og miljøer via platformens community-funktionalitet.

Vil du høre mere om casen?

Ring eller skriv endelig til Rasmus, adm. direktør i Reload!

rasmus@reload.dk

30224545