DHF
Kunde
DHF
Kompetencer
UX
TypeScript
NestJS
Design
Periode
2020 - nu
Nyt håndboldpas til DHF

Mere bold, mindre bøvl

Tusindvis af frivillige, masser af passion for håndbolden, en hel dekade af medlemsdata og nu et voksende behov for at kunne styrke håndbolden digitalt, var kort skitseret rammerne for starten af vores samarbejde med Dansk Håndbold Forbund (DHF). Destinationen for rejsen er at hjælpe med at realisere forretningsmålet: at øge medlemstallet i håndbolden med 20%. 

En forudsætning for at vide hvordan medlemstallet kan øges, er at have et nogenlunde præcist billede af, hvor mange der spiller håndbold eller på anden vis engageret i sporten. Og enhver medlemsorganisation ved, at det at have fuldstændig styr på sine medlemmer er lige så komplekst, som det er fundamentalt.

Håndboldpas mockup
Den store sejr i projektet har været at opnå opbakning fra hele håndbolddanmark. Det er primært lykkedes igennem omfattende brugerinddragelse og en forståelse for, at adfærdsændringer er svære, og det bedste valg ofte er mindre, brugervenlige løsninger. Kasper Tolstrup Andersen, Digital forretningsudvikler, DHF

Vores rådgivning og løsning består indtil videre af:

  • Strategisk rådgivning omkring digital transformation med Impact Map som metode
  • Et “Håndboldpas” - alle aktive i dansk håndbold vedligeholder selv deres oplysninger og er dermed med til at gøre det lettere rent administrativt for deres klub også i forhold til at overholde GDPR.
  • Stor grad af brugerinvolvering og -test i udviklingen af Håndboldpasset
  • Integration mellem medlemsdatabase og Håndboldpas
  • At støtte de lokale foreninger, forbund, kredse og regioner i at få overblik over data. Det sker via dashboards, der giver et billede af, hvilke data-opgaver der skal prioriteres.
  • At håndboldpasset er en del af app’en “Håndbold” - så medlemmer altid har let adgang til deres Håndboldpas og løbende kan opdatere oplysninger.

Hjælp din klub - ret dine data

Vi har i vores første store indsats med DHF og deres samarbejdspartnere arbejdet hen i mod at muliggøre, at det enkelte medlem selv vedligeholder sine medlemsdata via et Håndboldpas. Antagelsen har været, at det enkelte medlem i sidste ende hurtigst og bedst kan verificere egne data og på den måde kan hjælpe sin klub ved at lette det administrative pres på de frivillige aktører, der sidder lokalt og regionalt. 

Kun meget let, er godt nok
Trumfkortet over alle trumfkort for at lykkes, når vi skal ændre adfærd, er at gøre det let. I vores arbejde med Håndboldpas har vi derfor arbejdet intensivt med at gøre det såre simpelt for den enkelte aktive spiller at lykkes med at tjekke og muligvis rette sine data. Vores vej til at sikre, at så mange som muligt, så enkelt som muligt handler på opfordringen er skabt af stor grad af involvering af de relevante målgrupper i udviklingsarbejdet - og af en agil tilgang, ikke mindst.
 

“Jeg kunne hurtigt se min information og rette mit telefonnummer. Det var meget lige til - tog 10 sekunder”

Forældre til spillere født efter 2007

 

Agil udvikling og intenst fokus på forretningsværdien
Vi skabte først en prototype på Håndboldpasset, som vi testede af på de forskellige målgrupper, den gav værdifuldt input. Efterfølgende så en MVP dagens lys, den blev testet kontinuerligt for at vi effektivt kunne løse de mest essentielle udfordringer først og gradvis indarbejde vores læringer i løsningen. Det var altså en proces med forskellige former for test og analyser, som skabte et Håndboldpas, der både var med til skærpe forretningens væsentligste behov samtidig med, at vi ikke mistede grebet om, hvad der skulle til for at medlemmerne skulle lykkes med deres opgave. UX spillede også en meget stor rolle, da vi begyndte at arbejde på den administrative side af løsningen, så den enkelte klub hurtigt og enkelt kan danne sig et overblik over udfordringer i deres lokale data. 

lidt tal fra vejen

Vi nærmer os målet

På nuværende tidspunkt har vi sendt i nærheden af 300.000 e-mails og vi har oplevet meget flotte reaktioner. Vi har fået klikrate på over 50% af de udsendte mails, og i det længste, seje træk har vi fået op mod 97% af dem, der har klikket, til enten at rette, bekræfte eller afvise deres Håndboldpas.

 

 

 

Vi har kun fået én personlig henvendelse pr. 300 udsendte mails og har dermed kunne minimere supporten til Håndboldpasset, hvilket var et delmål i sig selv. Det betyder, at vi nærmer os det fastsatte mål for første omgang på 75.000 aktive, bekræftede Håndboldpas-profiler.

 

 

 

Næste opgave er nu at sikre, at de 75.000 kan blive til endnu flere og at kommunikationen med dem bliver stadig mere relevant, da vi nu har en styrket dataindsigt

Nu kan vi arbejde datadrevet

I anden fase arbejder vi mod at arbejde datadrevet med medlemsdata, så vi stadig mere effektivt kan være med til at fastholde og rekruttere spillere samt styrke relationen til alle de mange andre interessenter i håndboldens landskab. Tilsvarende har vi også fokus på at skabe løsninger, der i sidste ende frigiver endnu flere ressourcer lokalt til at sætte spot på Håndboldspillet frem for administration bag computeren. 

Reload har været virkelig dygtige til at veksle imellem rådgivning og produktion. De har med en klar metodik sikret fremdrift, og at fokus hele tiden har været på forretningsmålene. Dansk håndbold er endt med et rigtig solidt datafundament. Kasper Tolstrup Andersen, Digital forretningsudvikler, DHF

Navigation via Impact Map

På rejsen med DHF navigerer vi efter Impact Map, som giver os et fælles overblik over, hvem vi ønskede, skulle ændre adfærd for at komme nærmere vores målsætning. Vi kortlagde indledningsvist mål, delmål, ønsker til adfærdsændringer og hvilke løsninger, vi kunne sætte i spil for at opnå disse.

Afgørende med plads til læring
Impact Mappet har kontinuerligt i projektet været en støtte for at sikre, at vi er på rette kurs og ikke påbegynder eller prioriterer indsatser, som vi ikke tror, vil flytte os tættere på målet. Fristelserne er store undervejs til at tage mere kompleksitet ind i projektet, men det giver også langt større risici. Et fast element i vores samarbejde er at genbesøge vores Impact Map, så det hele tiden er opdateret og afspejler de læringer, vi gør os undervejs. Det vil altid være sådan, at nogle antagelser vil holde og andre må falde.

Digital transformation tager tid 
Det er sikkert og vist! Digital transformation er en rejse, der aldrig alene er et spørgsmål om teknologi. Når du navigerer i dette foranderlige farvand, vil du være i krydspres mellem teknologi, data og organisatorisk omstilling - og ikke mindst faciliteringen af selve rejsen. Vi vægter med vores agile tilgang at have helheden for øje undervejs i processen. Processerne vil og bør tage tid i en stor medlemsorganisation som DHF, hvor den største succes er, hver gang bolden bliver kastet og benene spurter over halgulvet i de lokale haller.  

Lidt om det tekniske

Det var vigtigt at Håndboldpasset ikke blev endnu et system i porteføljen, hvor data kunne være ude af sync med virkeligheden.

Vores vurdering var at lave det som en selvstændig, men såkaldt tilstandsløs applikation.

  • Selvstændig, for at kunne nyde friheden af hurtigt og løbende at kunne lancere forbedrede versioner baseret på feedback fra brugerne og egne erfaringer opbygget i projektet.
     
  • Tilstandsløs, for ikke at risikere data der er ude af trit med de bagvedliggende systemer. Alle data hentes og skrives således løbende via et API op mod det eksisterende turneringssystem når der er brug for dem eller ændringer til dem.

Når Håndboldspillere interagerer med deres pas, interagerer de således med en lille og funktionel smal, selvstændig applikation udviklet i TypeScript, React og NestJS. Det virker! 

 

Nysgerrig? 

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer helskindet igennem digitale forandringsprocesser, hvor I i organisationen skal lykkes i fællesskab og på tværs fra IT til marketing med at nå nye strategiske landvindinger?

Så skriv til Anne, der er leder på projektet for at høre mere! 

anne@reload.dk