Dansk Arkitektur Center skyder med skarpt

Dansk Arkitektur Center
Kunde
DAC
Type
Integration
Content Hub
Kompetencer
Periode
Ongoing

Dansk Arkitektur Center havde brug for at kunne bruge deres digitale tilstedeværelse mere strategisk og dermed understøtte organisationens forretningsbehov. Bl.a. havde de brug for at få et mere smidigt system, så de kan bruge indhold mere strategisk. 

Udfordring 

Hvordan skaber vi ét, fremsynet og toptunet system, hvorfra al DACs indhold kan skabes og sendes ud? 

Tilgang 

Vi har brugt Drupal til at skabe et kompetent content repository. 

Resultat

Det er lykkedes at samle DACs behov for indholdsstyring i én, smidig platform. 

Udfordring: Bedre udstilling af indhold

DACs gamle setup bestod af flere forskellige systemer til at skubbe indhold ud til app, website osv. Det gjorde indholdsproduktion dyrt, besværligt og fragmenteret. Det begrænsede også DAC i, hvordan de rent kreativt kunne udstille indhold. 

Det at skabe indhold skulle være mere enkelt. Vi skulle simplificere og effektivisere indholdsproduktionen, så det kunne rumme flere platforme og få systemer til at tale sammen. 

Vi skulle skabe mulighed for at DAC i fremtiden kunne udstille indhold på måder, man endnu ikke kan forestille sig - i tråd med DACs kreative og innovative ånd. 

Tilgang: Al indhold i ét system

DAC har fået ét system, som fungerer som content hub til app, website og fremtidig teknologi, det kunne for eksempel være infostandere i BLOX. Fortællinger som historien bag Dronning Louises Bro i København og 8 Tallet i Ørestaden ligger nu i ét system og kan let pushes ud til website og app.  DAC appen er udviklet i React Native og blev skabt for, at både borgere og turister kunne få mere glæde af al den fantastiske arkitektur, der eksisterer i København. 

Vi valgte Drupal 8, fordi vi ønskede at bruge et modent og robust system med en fleksibilitet ift at udstille indhold og med en mulighed for en opsætning af et API. 

Drupalløsningen fungerer som et kompetent content repository, og appen er headless Drupal i React Native. 

Resultat: Klar til fremtiden

Indholdsstyringen kan nu lade sig gøre gennem én, smidig platform, og DAC er blevet fri af deres ældre, uhensigtsmæssige systemer. DAC har oprustet og er klar til fremtiden med denne løsning, som gør dem i stand til at løfte fremtidens forretningsbehov.

Vil du høre mere om casen?

Ring eller skriv til rådgiver og projektleder Magnus Christensson. 

MAGNUS@reload.dk

26800388