Stop dit digitale samlebånd

Du har ansvaret for, at dit firma kommer ordentligt videre med sin digitale transformation i 2019. Men sukker du dybt, mens du tænker på, hvor anstrengende og dyr jeres sidste udviklings-investering var? Er du i tvivl om, hvor meget værdi det i virkeligheden har givet og til hvem? Hvad kunne være dit næste skridt fremad?

Gør 2019 til dit vendepunkt

For at gøre en forskel i 2019 begynd med at sige højt til dig selv, at du vil holde op med at tænke i samlebånd og i løsrevne projekter. Ryst to do listens tunge hånd af dig og hold op med at nøjes med output. Jeg udfordrer dig til at ændre dit mindset: Kom i gang med en integreret, kreativ og helhedsorienteret tilgang til udvikling. Én som bedre understøtter din forretning såvel som din egen nysgerrighed efter nye veje frem og som kan hjælpe dig fokusere på det vigtige, nemlig hvordan du hele tiden opnår bedst muligt værdi, outcome, med dine digitale tiltag.

Den ligger dybt i mange af os, samlebånds tankegangen. Den, som tvinger os ned i en grøftekant, hvor vi graver løs uden rigtig at tænke os om. Vi tror, det kun gælder om at skovle hurtigt, dvs. køre isolerede projektforløb, hvor enhederne (features) spyttes ud på samlebånd. 

Enten sker det i en silo-opdelt virkelighed hos dig selv, hvor separate afdelinger bare kaster græstørv hen over hegnet til hinanden - og taber store mængder undervejs. Eller også står du foran en håndfuld eksterne leverandører med hver deres agenda, som kyler jorden tilfældigt rundt om ørene på dig fra hver deres grøftekant, mens du desperat står og kigger på det tomme lad på lastbilen, der skulle bringe jer til næste stop på rejsen. 

Mindsettet ligger så dybt, at vi slet ikke er bevidste om det. Den styrer stadig vores beslutninger, og den måde vi organiserer os på i hverdagen, og den er skyld i, at vi aldrig lykkes ordentligt med at løfte forretningen til nye højder med det digitale.

Kurver kommer i mange former

I sin bog Factfulness viser Hans Rosling, hvordan langt flertallet af os handler på baggrund af helt forkerte antagelser om verden og fakta omkring os. Han belyser blandt andet “The Straight Line Instinct”, én af flere basale instinkter, som skævvrider vores opfattelse af virkeligheden og medfører mange forkerte beslutninger.

Vi har en tendens til at tro, at al udvikling foregår udad en lige linie med en konstant stigning. Det gør vi, fordi vi ikke ser det større billede og ikke måler efter flere punkter. Selvom der findes lige linier, så er det alligevel sjældent forekommende. I virkeligheden slynges vi nemlig op og ned ad enten eksponentielle kurver, s-formede kurver, eller små midlertidige bump. Kurver kommer nemlig i mange former ;-) 

Hans Rosling lineær

Med det in mente er det vigtigt, at du begynder at acceptere det uforudsigelige og husker, at du måske kun ser på et udsnit af en større kurve. Så tendensen synes måske lineær nu og her, men du står i virkeligheden snarere på den første del af en eksponentiel kurve eller på en midlertidig bølge, der kort efter vil dø ud totalt. Hvis du tror, at du kender kurven fremad i tid, kommer du hurtigt til at drage de forkerte konklusioner, og du risikerer at træffe beslutninger, som skader din forretning. 

Backlog Blues

Én af konsekvenserne af The Straight Line Instinct kommer til udtryk i det, jeg kalder Backlog Blues. I dit arbejde budgetterer, prioriterer og planlægger du med blikket på gamle opgaver, der blev midlertidigt parkeret, da I skulle lancere den tidlige, første version af jeres digitale satsning (Minimal Viable Product). Opgaverne lå og ventede fint i snor til efter lancering, og de tegnede en naturlig fortsættelse hen ad en lige graf, der gav dig ro og fortrøstning om, at investeringen nok skulle tjene sig selv ind til sidst. Men sandheden er, at opgaverne kan være irrelevante nu, og du risikerer derfor at ramme ved siden af, hvis du gennemfører dem uden at forholde dig kritisk til dem.

Konstant fokus på din gamle opgaveliste er det samme som at kæle for støvbollerne ude på lageret og bruge en masse udgifter på at dyrke dem større. Imens du står med ryggen til døren, ændrer gadebilledet sig totalt. Resultatet er, at folk begynder at gå forbi dig uden at kigge ind.

Stil dig i stedet ud på fortorvet med en stol og et bord, ligesom købmændene gjorde før i tiden. Drik en kaffe med de forbipasserende. Spørg dig selv hver dag: “Hvad siger de mennesker, som bruger vores services og produkter? Stemmer det overens med de mål, vi har sat os?” Hvis ikke… har du så modet til at invitere dem indenfor og handle på, hvad de siger, selvom det måske står i direkte modsætning til dine egne eller ledelsens planer? 

Kom ud på fortovet

Det kan også være en god idé at se kritisk på de oprindelige mål, I satte for jeres digitale løsninger. Giver det overhovedet mening at forfølge de samme mål i dag? 

Sådan nogle overvejelser ville jeg personligt bruge noget af mit budget på. Det øvrige budget ville jeg bruge på at arbejde med udgangspunkt i de svar, du løbende får. 

Det er også vigtigt at sikre, at der kan arbejdes på en måde, hvor der hele tiden kommer leverancer ud i virkeligheden, og at der hele tiden bliver samlet op på resultatet. Tving brugertests ind i dine udviklingssprints, kør med små, overskuelige eksperimenter, der nysgerrigt undersøger og lytter. Du behøver ikke vente, til du er 200% klar med voice teknologi. Invester i stedet i din Analytics eller lignende værktøj(er). Mål, lær, udforsk, handl ud fra det, evaluér, mål igen. 

Det handler ikke om kun at validere, om dine egne antagelser er rigtige. Du skal være åben, nysgerrig og lyttende og forstå, at du altid vil være på jagt efter ‘det rigtige’. Det stopper aldrig.

Lad for Guds skyld være med at gøre som AirForce One i Amerika (før de tog sig sammen), hvor 96% af deres digitale leverancer var forsinket samt over budget og hele 40% af det, de arbejdede med, aldrig nogensinde kom ud at leve i virkeligheden! Tænk lige over det… 
a l d r i g!

Vi har allesammen lavet digitale maveplaskere

Samlebånds-tyranniet har rod i, at mange digitale løsninger formes efter skjulte præmisser der kommer fra bagvedliggende organisationsstrukturer. Nye veje frem begrænses også af gamle teknologiske platforme og ‘vi plejer’ syndromet. Selv det kære barn Scrum er ikke nogen mirakelkur, fordi den også er født ud af en samlebånds og siloopdelt tidsalder og derfor indeholder en masse fælder, der fastholder dig i et output fokuseret mindset.

Jeg har selv lavet digitale maveplaskere gennem de sidste 20 år. Helt klart. Jeg har været op imod de organisationsstrukturer og usynlige kræfter, der forhindrer værdiskabende og meningsfuld ‘digital’. Jeg har siddet med datagrundlag, der pegede i én retning, men bygget features, der pegede i modsat retning pga. en beslutning fra øverste ledelse. 

HIPPOs (HIghest Paid Person’s Opinion) har larmet og fyldt meget i min hverdag gennem tiden. 

Facepalm

Og jeg har scrummet derudaf med mange skønne og dygtige udviklingsteams for kun at stå tilbage med blandede følelser og ikke helt så stolt af slutproduktet, som vi kunne have været.

Give me that loving feeling

Heldigvis begynder flere at løfte blikket og se fordelen ved at træde ud af grøftekanten og gå sammen på tværs af faglige og organisatoriske grænser for at opnå bedre resultater. Det sidste årti har set mange spændende paradigmeskift og opgør mod traditionelle tilgange til udvikling, og nu begynder det for alvor at rykke rundt omkring.

UXDX konferencen, som Reload var til sidste måned, er et meget godt tegn på, at tendensen er kommet for at blive. Virksomheder, der lykkes med at forblive relevante ude i markedet, taler nu helt åbent om, at nøglen til deres fortsatte succes dels har været at nedbryde barrierer mellem udviklings-, design-, og produktteams, men også i høj grad skyldes, at de er gået endnu mere radikalt til værks og har fornyet de bagvedliggende strukturer og processer for hele forretningen. Richard Dalton, Head of Design hos Capital One slog ned på præcis det i hans fantastiske talk “Lost that loving feeling”.

Firmaer der lykkes i dag har en tilgang til forretningsudvikling, hvor de tør skære sig fri af ‘plejer’. Hos dem er et digitalt mindset givet og integreret i den måde, de tænker deres forretning på. De har insisteret på at smelte forretning, strategi, design, UX, test og udvikling sammen i helstøbte teams, der hele tiden udforsker, bygger og forbedrer deres produkter og services. Resultatet er, at de udvikler digitale løsninger, som virker i virkeligheden.

Vores strategi er at gribe til handling

Den gode nyhed er, at hvis du beslutter dig for at droppe samlebåndet, så vil du opdage, at du for færre midler kan rykke på mere. Du behøver ikke at kaste dig hovedkulds ud i store, dyre projekter, hver gang du skal gøre en forskel. Tværtimod. Det er faktisk i de mindre, løbende indsatser, at du kan vinde mest med dine digitale løsninger. Hos Reload elsker vi at hjælpe jer få denne indsigt og skabe de gode resultater. 

Virkeligheden holder aldrig op med at være en flydende og uforudsigelig størrelse. Udfordringen med at få det digitale til at understøtte din forretning bedst muligt går derfor ikke væk, bare fordi du lykkes med ét isoleret projekt, kører et design sprint med din ledergruppe eller bygger en prototype for at lege med Machine Learning. Den digitale transformation af din forretning er og skal være konstant og insisterende. Først når du accepterer det faktum, kan du for alvor komme ud af starthullerne. 

Designtænkeren og teknologinørden David Hoang siger det meget godt: Det handler om at bevare mennesket i centrum, konstant være nysgerrig efter at forbedre det, du laver, og eksekvere løbende. Han plejer at henvise til den sagnomspundne CEO for Southwest Airlines Herb Kelleher, der altid sagde, “Our strategy is doing things”. 

Så drop den traditionelle, lineære tankegang, som også er skyld i, at du føler, du først skal udforme storslåede, digitale strategier og gennemgå tidskrævende analyser, før du kan tage det første skridt. Du bliver kun optaget af at prøve at passe virkeligheden ind i jeres egne antagelser og tænke ud fra egen navle. Du ender med at blive handlingslammet og se dine penge fosse ud af vinduet til ingen verdens nytte.

Sæt udviklingsprocessen fri

Den ikoniske musiker, DJ og producer Giovanni Giorgio Moroder bragte musik til et nyt niveau, fordi han brød med opfattelsen af, hvad der var ‘korrekt’ og besluttede at se bort fra givne rammer. Han siger det sådan her: “Once you free your mind about the concept of harmony and music being ‘correct’, you can do whatever you want” Daft Punk - Giorgio by Moroder

Jeg synes, vi trænger til at gøre det samme med den måde, vi arbejder sammen omkring digitale løsninger. Vi skal droppe projekterne, holde op med bare at shippe enheder og i stedet begynde at skabe løsninger, der gør en reel forskel i virkeligheden.

Bringer du mennesker sammen omkring dine løsninger, inddrager alle parter fuldt ud og undgår at lade dig styre af rigide setups og unødvendige rammer, så kan du arbejde kreativt og  innovativt. Sæt udviklingsprocessen fri og tænk adfærd og mennesker. Vær den, som viser vejen, når du gør op med samlebåndets tyranni!

Tag fat i Christina hvis du vil høre, hvordan Reload kan hjælpe dig

Tlf 25944009

christina@reload.dk

Vil du med på rejsen?

Vi får hele tiden nye perspektiver på, hvordan man forløser sit digitale potentiale.