Sådan skaber du stærke teams
Rådgiver og partner

Alice Jensen

alice@reload.dk

27599353

Læs mere om Alice

Sådan skaber du stærke teams

Arbejdspladser er i dag oftest bygget op af midlertidige relationer og hårde deadlines. Freelancere, outsourcede ressourcer og tredjeparts firmaer, der hentes midlertidigt ind for at dække områder, man ikke selv mestrer, er efterhånden mere reglen end undtagelsen. Konstante organisationsændringer bringer derudover hyppige jobskifter, rollebytning og nye kollegaer i ét væk.

Hvad kræver det så, hvis man gerne vil opnå en stærk samarbejdskultur med langvarige relationer, der baseres på en dyb tillid til hinanden? Kan det overhovedet lade sig gøre?

Tillid er nøglen til innovation

Tillid åbner døren til samarbejde, engagement og kreativitet, som baner vejen for innovation.

Tillid bliver ofte nævnt som en central og naturlig del af agile udviklingsmetoder og nye organisationsformer. Tillid er nemlig altafgørende for, at ‘high-performing teams’ fungerer, så medarbejdere kan blive selvledende, og innovation derigennem kan blomstre.

Men det tager tid at opbygge tillid, og som vi alle ved, er tid en knap vare.

Så hvordan kan vi dyrke tidskrævende relationer som gensidig tillid, dybfølt engagement og tæt samarbejde i en verden, som bliver hurtigere, mere fragmenteret, og hvor teknologien bliver mere og mere kompleks? Kan tillid eksistere i en tidsalder, hvor mennesker synes at være hyper-individualistiske og afkoblet fra hinanden fysisk såvel som psykisk - og hvor der bare aldrig er tid nok?

En agil organisationsform er ikke nok

Mod forventningen kan agile processer ikke på magisk vis trylle tillidsbaserede relationer frem, hurtigt løfte kvaliteten i tech-leverancerne og straks skabe en højere forretningsværdi.

Sandheden er ikke så rosenrød og ligetil. Mange af de nyere arbejdsmetoder og organisationskulturer er baseret på, at der er tillid til stede. Men tillid kommer ikke bare dumpende fra himlen. Selvom man nemt kommer til at tro det, når man læser teorien.

Faktisk er der en reel risiko for, at du aldrig oplever tilliden blomstre, men i stedet drukner i virvaret af rapporterings-iver, Scrum boards, chatkanaler og glasvægge fyldt med farverige post-its.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

... og bliv endnu klogere på organisering og digitale tendenser. 

Tillid er forretningskritisk, men også blevet sværere at opnå

Stephen Covey (ham med bestselleren 7 gode vaner) kredser også om tillid. I sin bog The Speed of Trust fremhæver han tillid som det afgørende konkurrenceparameter i dagens forretningsliv: “Success has become unsustainable - or even virtually unattainable - as trust has been lost”. Tænk bare på hvor meget Facebook og de andre tech giganters image har lidt efterhånden som tilliden til dem som virksomhed både indadtil og udadtil er smuldret.

Virkeligheden består tit af ret tilfældigt sammensatte grupper, endda nogen gange med medlemmer på tværs af tidszoner, landegrænser og kulturer. Når de så skal arbejde sammen om skiftende mål og med skiftende stakeholders, bliver det en tand mere udfordrende at skabe en stærk tillidsrelation blandt folk.

Vores grundlæggende adfærd overfor hinanden har også oplevet et skred. Efterhånden som det digitale har gjort sit indtog i vores måde at kommunikere og relatere til hinanden på, er det blevet nemmere bare at ignorere eller “blokere”/ lukke ned for andre mennesker, hvis man er uenig med dem. Vi slukker simpelthen for det svære i stedet for at se det i øjnene.

Snart vil digitale assistenter og robotter også blive indlemmet som team-medlemmer. Gad vide hvilke pudsige misforståelser og konflikter, det kommer til at bringe med sig, og hvordan vi kommer til at håndtere den slags.

Hvordan pokker bygger man tillid op i sådan en virkelighed?

Kan det overhovedet lade sig gøre? Ja det kan det. Hvis vi husker at være til stede i virkeligheden, selvom den er frustrerende, ulogisk og fyldt med konstante misforståelser, så kan vi lykkes med det. Vi bør hurtigst muligt droppe troen på, at vi kan finde et system, det hele kan passe pænt ned i. Det handler om at turde være de mennesker, vi nu engang er. På godt og ondt. Og værne om tilliden til hinanden på trods.

Med Stephen Coveys ord: "...the way we solve problems and get things done is with and through people. And nothing is more impactful on people, their work, and their performance, than trust."
 

 

Her kommer 7 hacks, som du kan bruge til at få tilliden til at leve

1. Begynd et projekt med at have en åben brainstorm med hele holdet (dvs også forretningen - ikke kun udviklingsholdet) om, hvad I vil være gale på hinanden over om 1-3 måneders tid. Hvilke kendte fælder, vil I være røget i, og hvilke konflikter vil der komme? På denne måde minimerer du risikoen for dybe konflikter længere henne i forløbet. Det bliver legitimt for folk at referere til og minde hinanden om de dårlige vaner, som I var enige om skulle aflives. 5 høns kan nemt reduceres til det ene lille fjer, de i virkeligheden var. Og generelt:

2. Bryd vanerne og rutinerne for at holde nysgerrigheden og kreativiteten i live. Det fremmer tillidsskabelsen. Fx kan du holde scrum ritualer som planning og retrospektiv forskellige steder. Hvis vejret er godt, så gå udenfor og tag en tablet under armen der kan vise scrum boardet frem.

3. Spring op og fald ned på hvad der er ‘foreskrevet’. Hold din daily på forskellige tidspunkter, så det følger den naturlige rytme, det pågældende hold har. Hvis der er én som er ved at køre sit vuggestuebarn ind, så lad dog være med at insistere på, at personen skal være klar hver dag til daily præcis kl 08.50.

4. Skab jeres værdier sammen, så de er synlige og klare for alle. Hos Reload har vi sammen defineret 10 kerneværdier som følger os i hverdagen. Hvis nogle af værdierne trues i bestemte situationer, tager vi det op. Med et fælles værdisæt er det nemt at holde det op og bruge det som spejl i hverdagen. Walk the talk. Det giver integritet og skaber tillid.

5. Gå foran som rollemodeller for at vise sårbarhed og fejl. Tillid og stærkt samarbejde i en åben kultur kan aldrig opnås, hvis ikke hvert enkelt individ bliver i stand til at sænke sit forsvar og stole på, at de andre gør det samme.

6. Lad være med at undgå folk, du er uenig med. Uden en sund diskussion / konflikt kan man heller ikke oparbejde evnen til at gå på kompromis, se ting fra flere vinkler, tænke pragmatisk og derigennem skabe fremdrift (essensen af agile).

7. Sig hvad du mener, selvom det måske er politisk/ socialt akavet eller provokerende, fx: “Er jeg den eneste, der synes, at mødet her er dødssygt, og at vi sidder og spilder tid?” Eller: “Jeg forstår ikke, hvorfor samtalen om det her er vigtigt lige nu, kan du forklare mig det? Ellers synes jeg, vi skal droppe det.” Men vær også i stand til at skubbe dine egne agendaer og kæpheste til side ind i mellem. Acceptér, at vi alle er forskellige og gå efter bolden i stedet for.

Hacks som disse virker helt banale, men ikke desto mindre sker de alt for sjældent. Det er præcis sådanne handlinger, der gør det muligt at opbygge tillid og derved danne et fundament for skabelsen af forretningsværdi og innovation - også selvom verden omkring os er flygtig og midlertidig.

Omfavn konflikterne

Hvis vi som individer vokser og i højere grad tør gå ind i de nødvendige konflikter eller bryde reglerne, når det gælder, så styrkes chancerne for gode relationer, stærkt samarbejde og tillid. Det er sådan, vi faktisk kan lykkes med at blive mere frie, nysgerrige og innovative og komme et bedre sted hen. På trods af omstændighederne vi lever i.

I disse uger er der meget debat i medierne om nødvendigheden af at gøre op med  nulfejlskulturen. Jeg er meget enig. Og giver hermed en opfordring videre til, at du begynder at praktisere det uperfekte allerede i dag.

“Once we accept our limits, we go beyond them” - Albert Einstein

Hvis du har lyst til at få mere input om samarbejde, teams og organisering, så tag fat i Christina. 

Udforsk Reloads værdier

Læs den relaterede artikel ‘Gør dig fri af metoderne’

Se flere artikler

Har du spørgsmål?

Så tag fat i Alice

Hun er altid frisk på at snakke videre!  

Tlf 27599353

alice@reload.dk