Lasse og Rasmus
Adm. direktør og partner

Rasmus Luckow-Nielsen

rasmus@reload.dk

30224545

Læs mere om Rasmus
AJOURFØRT d.30 november 2021

Ledelse skal ske nedefra

Lederen er død! Længe leve lederen!

I en verden der forandrer sig, er lederens rolle også i forandring. Væk er den tid, hvor fremtiden føltes sikker og forudsigelig. Hvem vil i dag turde stille sig op på en ølkasse og forsikre alle om, at man godt ved, hvordan verden ser ud om 5 år? Det er jo en utopi, det har de seneste år da til fulde bevist.

Selvom verden ikke er forudsigelig mere, er det stadig kutyme at organisere og lede arbejdet ud fra en præmis om forudsigelighed og rutineopgaver. Med den organisering bliver det svært hurtigt at implementere læringer og løbende feedback fra organisation eller marked, idet beslutningskraften ikke er tættest på problemet. Og så er det mit postulat, at det er svært at få succes i en hastigt foranderlig verden.

Det bliver særligt sat på spidsen, når vi arbejder med digital transformation og agile processer. Det ender nemlig altid med at blive en organisatorisk forandringsproces, som vender op og ned på mange ting. Og hvor lederen sjældent har det rette svar. Beslutningsmandat og ansvar skal i stedet fordeles ud i organisationen.

KPI eller kærlighed?
Som ledere bliver vi nødt til at begynde at fokusere mere på outcome (effekt) end på output (produktion). Altså at give slip på kontrol over eksakte leverancer - du er nemlig ikke nødvendigvis den bedste til at vurdere, hvad der skal leveres for at opnå et resultat. Men ikke nok med det - teamet og ikke bare lederen skal være med til at træffe beslutninger om, hvordan de skal arbejde med at løse en opgave bedst muligt.

Hvad er der så tilbage som leder i dag? Hvordan kan du skabe commitment og engagement i dit team?

5 gode råd til den moderne leder

1. Sæt metoderne fri
I langt de fleste organisationer har man uanset opgavens behov én projektmodel, og det er den måde, man håndterer risiko på. Det, man kan gøre i stedet for, er at sørge for, at der jævnligt er touch points med resten af organisationen, hvor man viser, hvad man er i gang med. Det skaber tryghed.
Husk, at hvert projekt har sine unikke behov. Tænk på rammen som stilladser i stedet for blivende metoder. Nogle stilladser udspiller deres rolle med tiden, så ændrer man løbende. Folk stirrer sig tit blinde på én metode - og bliver fx scrum zombies 😉 - men der er ikke én digital transformationsmetode, der passer til alle organisationer eller projekter.

2. Tag et skridt tilbage
Hvis vi står for stærkt på vores formelle ledelse, risikerer vi, at alle venter på, at vi skal træffe beslutninger. Det kan være en udfordring at tage et skridt tilbage for ledere, som måske blev ledere, fordi de var de bedste på deres område. Men nu arbejder vi med så stor kompleksitet, at vi aldrig kommer til at indeholde alle kvalifikationer og kompetencer i os selv, derfor har vi brug for at hele teamet tager ansvar. Nutidens organisationer kræver, at lederen bruger mere energi på rammen og mindre på indholdet. Frem for at være eksperten skal du prøve at gøre dig selv undværlig. Fokuser på at hjælpe medarbejderne til at blive endnu mere modige og parate til selvledelse og medbestemmelse.

3. Minimér afhængigheder i og mellem teams
Undgå at projekter går i stå ved at sørge for at etablere teams med høj autonomi og en høj alignment, så retningen er klar for alle. Sammensæt tværfaglige teams, så alle perspektiver er til stede og sørg for at teamet giver hinanden en daglig opdatering på alt, de laver, så viden ikke går tabt eller nogen arbejder ud af en forkert retning. Giv mandat til teamet, så de ikke er afhængige af ekstern accept og sørg for transparens udadtil, så viden ikke bliver tabt.

4. Find jeres fælles drøm
I stedet for at arbejde op imod konkrete mål hele tiden, arbejd hellere op imod visionen. Hvilken vej til Rom man vælger er mindre vigtig, så længe vi kommer frem i god behold. Fokusér på at etablere en vision og skab positive miljøer, hvor I kan balancere virkelighed og vision. Formål trækker teamet fremad og skaber rum for initiativ.

5. Fejl eller erfaringer? - lær af dem
Usikkerhed er der masser af - for oftest ved vi ikke, hvad vejen og endemålet er. Som leder er det derfor vigtigt at tage bestik af situationen løbende ved i samarbejde med dit team stille spørgsmålet: Hvordan kan vi løbende lære af de investeringer, vi gør os?

Tilmeld dig dog vores nyhedsbrev

Tak for at læse så langt. Tilmeld dig listen og få endnu mere viden serveret.