Transformation billede

Kom dybere ind i den digitale transformation

Digitaliseringen af forretning, produkter og services har lavet store udslag på den strategiske geigertæller. Og rystelserne fortsætter. Et begreb som i den forbindelse er blevet mere end hyppigt anvendt i de seneste år er: Digital Transformation. Altså forandring eller forvandling gennem digitalisering -  eller forandring forårsaget af digitalisering, kunne man også sige. Digitalisering forandrer. 

Vi oplever et markant skift i de snakke, vi har med medarbejdere og ledere i virksomheder og institutioner. Et skift fra blot at udvide og oversætte den analoge forretning med en digital platform eller kanal til, at det digitale nu er forretningen. Nu handler det ikke længere kun om bare at få et nyt flot website, bedre IT og data infrastruktur eller at bygge en fed app og sætte den i drift. Det handler også om at kontinuerligt afsøge, finde, udvikle, lancere og forbedre de digitale produkter på nye måder end tidligere. Det er tydeligt, at de organisationer som vinder ikke bare leverer bedre produkter og services, de gør det, fordi de samtidig organiserer sig i forhold til dette.

Fra hvad til hvordan 

Den digitale transformation handler altså ikke bare om, hvad man som organisation skal digitalisere, men også i stigende grad om, hvordan man digitaliserer. Mange traditionelle organisationer har allerede været igennem, hvad man kunne kalde 1.0 versionen af digitalisering - og har allerede investeret meget i det digitale lag på virksomheden. Men den digitale transformation er ikke bare en forvandling fra ikke-digital til mere digital, det er også en forandring af det digitale i sig selv - en slags digitalisering 2.0. Her investeres ikke kun i teknologien, men også i en gennemgribende forandring af, hvordan virksomheden arbejder som en digital-først organisation. 

Det springende punkt er ikke teknologierne 

Gennem kurset "Digital Transformation i Praksis" som Reload udbyder sammen med Djøf, har vi i løbet af 2017 mødt en del ledere og medarbejdere, der står midt i forandringen skabt af digitaliseringen. Det er ikke kendskab eller optagethed af teknologierne, der er det gennemgående hos deltagerne, selvom det naturligvis også er en væsentlig driver i digitaliseringen. Det, som mange giver udtryk for rammer deres organisation i dag, er den måde, man arbejder på, det mindset og kompetencesæt man skal besidde for, at man kan følge med i en digital tid. Mange giver udtryk for, at den måde man arbejder med det digitale i dag ikke længere virker godt nok. Særligt er det hastigheden i forhold til at kunne få viden om, hvad virker og at kunne træffe beslutninger hurtigt som er en markant udfordring for mange - og et sted hvor mange oplever, at hvor de før leverede værdi til deres kunder, kan de ikke længere levere nok værdi. 

Hvad gør det digitale transformerende?

Det er vel åbenlyst, at digitalisering gør en forskel og forandrer meget. Men tillad mig lige at stoppe lidt op og spørge, om vi egentligt ved, hvad digitalisering er? Hvad er det, der er anderledes eller transformativt ved digitalisering?

Digitalisering betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. For nogle betyder det ny teknologi og nye IT systemer, for andre nye måder at interagere og kommunikere med kunder på, og for andre igen er digitalisering helt nye forretningsmodeller og måder at levere en service på. Ingen af disse er forkerte.  Fælles for dem alle er, at det digitale muliggør kontinuerlig tilpasning uden markant stigning i omkostninger til følge.

Det digitale samler helt centralt produktion, distribution og konsumption i ét system, dvs. koden til et produkt kan produceres, distribueres og bruges i det samme system. Det betyder jo helt banalt, at vejen fra idé til realisering er meget kortere i et digitalt system end i en analogt system. 

Interesserer du dig for digital forandring?

Få mere af samme skuffe. Tilmeld dig vores nyhedsbrev. 

Små, konstante tilpasninger

Modsat analoge produkter og services kan et digitalt og webbaseret produkt eller service ændres og tilpasses konstant, selv efter produktet er leveret hos kunderne. Det kan personaliseres til den enkelte bruger eller kunde, så værdien ved produktet stiger uden at omkostningerne stiger markant. Digitale produkter er meget mere skalerbare og transformerbare i sig selv på en hidtil uset måde. Man kan sige, at det digitale er et agilt i sit DNA. 

Jeg har tidligere argumenteret for, at den måde man udvikler digital teknologi på bliver fremtidens måde at udvikle forretning og organisationer på. Når “software” bliver den bærende komponent i forretning og organisation, ja så bliver den måde software bliver udviklet på også til en dominerende måde at organisere sig på. På samme måde som industrialiseringens samlebånd blev til et organisatorisk paradigme, hvor en hierarkisk command-and-control organisering var den mest effektive, er det tydeligt, at det digitale “produktionsapparat” fordrer en mere agil og distribueret måde at organisere sig på for at kunne være effektiv på.  

Software udvikling som strategi-ideal

Det særlige ved software og webdrevne produkter er, at de kan opdateres kontinuerligt. I stedet for store "big bang" releases, hvor alt ændrer sig, arbejder man strategisk med små eller mindre alignments/increments og tilpasninger for at optimere produktet. Tænk bare på hvordan Facebook har ændret sig markant over de sidste mange år, men grundlæggende er det samme. En tjeneste som f.eks. Spotify opdaterer deres produkter og features dagligt.

Når man skal innovere, handler det altså om at få noget ud i hænderne på nogle relevante og potentielle brugere - og så bygge og tilpasse sig det feedback, man får fra markedet. Så en strategisk præmis for at være med i det digitale kapløb er, at man skal arbejde med konstant tilpasning, konstant leverance - og kontinuerlig læring deraf. 

Strategi skal knyttes til udvikling af produkter 

Det stiller krav til virksomheder, men det stiller naturligvis også større krav til os som leverandør og samarbejdspartner på den digitale front - og vi reber derfor sejlene, så vi ikke bare kan hjælpe organisationer med at levere gode digitale løsninger, men også kan hjælpe dem med at gøre det på en måde som skaber den digitale transformation. 

For at styrke denne position er Socialsquare, en førende innovations- og rådgivningsvirksomhed, der har rådgivet virksomheder og organisationer med at innovere indenfor det digitale de sidste 10 år, blevet fusioneret ind som del af Reload i løbet af 2017. Dette gjorde vi bl.a., fordi vi har indset, at det strategiske arbejde skal knyttes meget mere til udviklingen af de digitale produkter og services. Og at udviklingen af digitale produkter og services omvendt også skal tænkes mere strategisk. 

I nutidens verden er de gamle metoder risikofyldte 

Mange digitale strategier er blændværker som lander i skrivebordsskuffen og aldrig bliver realiseret. Vi ser, både i virksomheder og i samfundet generelt, for mange IT projekter som kuldsejler eller ikke skaber værdi nok, fordi de ikke har et strategisk fokus på at levere værdi, men blot levere teknologi. Vi ser, at metoder som tidligere var risikominimerende fx massiv upfront analyse, planlægning, fremskrivning og kravspecifikation ikke længere virker så godt.  Faktisk skaber det i dag meget større risiko ikke at arbejde på den nye måde. I stedet for at indløse de gevinster man havde regnet sig frem til, står man med en meget stor regning for sit gætværk - og måske med kunder og medarbejdere som bare synes, at tingene er blevet dårligere. 

Vi kan altså ikke sikre, at vores strategi og mål indfries med de metoder, vi har i dag, vi skal arbejde og tænke strategisk hele tiden. Vi skal ikke spørge til, om planen holder, eller om vi får den dims, vi har bestilt, men om det vi bygger også virker og skaber værdi. Løsningen på dette problem er, at udvikling af strategi og teknologi rykker tættere sammen i en integreret proces, hvor vi bygger strategien, samtidig med vi skaber produktet og forretningen. Det nye er ikke strategi og derefter produktudvikling, det nye er strategisk produktudvikling. Det nye er ikke mere projektledelse, men bedre produktledelse. Målet er ikke et succesfuldt projekt - det er et succesfuldt produkt, der virker i virkeligheden.

I det "nye" Reload kommer vi til at sætte mange flere ord og handlinger på dette. Men hvis vi skal nævne de principper, vi tror, der kommer til at differentiere virksomheder i den digitale transformation og for ikke bare at forlade dig med fornemmelsen af, at alt er fortabt, så er her en række konkrete tiltag og tendenser ikke i, hvad den digitale transformation bringer, men hvordan man skal arbejde med den digitale transformation. 

Fra årshjul til venture funding metoder

Når et produkt ikke længere er noget, man bestiller, og nogen laver, men en løbende udvikling, er det ikke længere nok at investere i at gøre produktet færdigt, levere det og drifte det. Det bliver en strategisk fordring og fordel at investere i en konstant tilpasning - og operationel responsivitet bliver et krav. Vi oplever ofte, at mange organisationer nok investerer i teknologi, men glemmer at investere i at frigøre de nødvendige ressourcer til at drive udviklingen. 

En væsentlig udfordring i dag hos mange traditionelle virksomheder og organisationer er, at der ikke er etableret gode måde at funde eller budgettere den digitale udvikling, måske fordi man typisk arbejder med årshjul og -budgetter. I de tilfælde anskueliggør man et projekt med en tidshorisont på 1,5 år fra et projekt formuleres, til pengene kan gives, og projektet kan realiseres. I stedet kunne man kigge på funding modeller, som er mere rettet mod at udvikle et produkt modsat at skabe projekter. Projekter er typisk afgrænset i tid og ressourcer og er jo derved en effektiv måde at styre medarbejderes ressourcer. Men projekter slutter jo i sagens natur også, og oftest opløses projektgruppen, eller resultater overleveres til andre - derved bliver det ofte vigtigere at gennemføre projektet end at skabe resultater. I et produktparadigme er der fokus på at udvikle produktet, og man investerer i resultater. Man kan med fordel arbejde med en “venture funding” model, hvor der investeres i mindre portioner af flere gange, men med målet om at realisere en værdi eller minimere en risiko ved den uvished, der altid er ved at bygge noget nyt. 

Det inkrementelle er det nye radikale 

Mange har ideen om, at digital transformation er lig med radikal innovation eller disruption, hvor de der tænker vildest og vover mest vinder. Derfor kaster mange etablerede virksomheder sig ud i vilde eksperimenter, som oftest bliver dyre fejltagelser, når virkeligheden rammer. Ideen om radikal innovation beror på, at man kan “finde på fremtiden” - men det radikale er sjældent teknologien i sig selv, men snarere den adfærd som ændrer sig hos kunderne, og det sker sjældent, fordi man pludselig kan noget teknologisk fancy. 

Faktum er, at digital transformation er stenhårdt inkrementelt arbejde, hvor man dagligt, ugentligt og månedligt iterativt flytter sig fremad gennem hypoteser og prototyper og forsøger at skalere det, som virker. De virksomheder som er mest radikale i at arbejde inkrementelt har størst chance for at finde ud af, hvad som virker i virkeligheden, modsat dem som forsøger at skabe radikale innovationer og over tid ændre adfærd hos kunder og i markedet. 

Udvid måden vi forstår et produkt på

Når vi snakker om produkter, er det også vigtigt ikke at forstå produktet som en løsning eller en dims - men et problem, et behov eller en drøm, som nogen har om at gøre noget. Som forretningsejer og som organisation oplever vi tit, at organisationer bliver forelsket i løsningen, eller i detaljer i løsningen som ikke umiddelbart skaber værdi for nogen, hvor løsningen bliver produktet, kunne man sige. Produktet er den måde, vi løser et forretningsmæssigt eller - og mere vigtigt - et menneskeligt problem. Metoder som Design Thinking, Value Proposition Design og Business Model Generation har gennem de senere år vundet indpas i produktudviklingen - netop med det fokus at finde og adressere problemer, ikke undersøge løsninger. 

Så digital transformation handler ikke bare om at bygge teknologiske produkter - men om at sikre, at vi rent faktisk arbejder på at løse et problem, som nogen har. Eksempel. Hvis vi allerede har sagt, at vi skal levere "et rejsekort" så bliver det nok et rejsekort - hvis vi arbejder på at "gøre betaling af rejsen lettere" så bliver løsningen måske en anden, men problemet bliver løst bedre. Vi skal blive bedre til at forelske os i problemerne, vi kan løse, fremfor løsningerne. 

Som Procter & Gambles CTO Kathy Fish fortæller: “When you fall in love with the problem and not the solution it opens your mind up in a really different way. So we would typically fall in love with the solution, which would always be a product … As you fall in love with the problem, you start seeing business model opportunities; you start seeing marketing and education opportunities in addition to product opportunities, and it’s just much, much richer.”

Samarbejde på tværs af fag og funktion

Mange projekter bliver holdt tilbage af en organisatorisk silotænkning, hvor forretningen venter på IT, som venter på Kommunikation, som venter på forretningen etc., etc. Det bliver i det næste år endnu vigtigere at finde måder at arbejde sammen på tværs af afdelinger og faglige grænser. Det bliver en stadig mere differentierende faktor at få organisationens "afdelinger" på samme side og arbejde sammen om at levere resultater fremfor bare at være i proces. 

Små, dedikerede og fokuserede teams 

I den digitale transformation bliver det vigtigt at arbejde i små, selvstyrende teams, der har de rigtige kompetencer og mandat til at træffe beslutninger og ikke vente på styregrupper, chefer eller blive forstyrret af interessenter som har holdninger, men ikke er med til at sikre, at slutproduktet virker i virkeligheden. Mange projekter kuldsejler ikke på grund af manglende tid og penge, men som følge af den manglende mulighed for at agere som et team. Det handler om at få tid til at arbejde sammen fokuseret og intensivt (og ikke bare holde møder) og få mandat til at kunne gå fremad. 

Fokuser på resultater, ikke på features 

Features og services er output, men for at vide om vi gør det rigtige, skal vi arbejde mere resultatorienteret. Forretningen bliver ikke drevet af, hvor mange features vi kan producere, men af hvilke resultater der kommer af det, vi laver. For at kunne vurdere om en feature eller produkt skaber resultater, skal vi have det rigtige datagrundlag. Vores projekter skal ikke måles på, hvor meget der er med leverancen, men hvor megen forretningsværdi den kan skabe.

Fjern spild af tid 

En væsentlig barriere i mange organisationer er, at der er meget arbejde ved at arbejde. Man når frem til sidst på dagen, før man kommer frem til det, der leverer værdi. Fokusér på at fjerne opgaver, møder og dokumentation som ikke skaber værdi for produktet. Fjern det som ikke handler om at komme tættere på resultatet. 

Levér ofte og kontinuerligt

Tid er en væsentlig faktor i den digitale transformation, og tiden fra idé til eksekvering er ofte det, der determinerer, om noget bliver en succes eller ej. Mange har en idé om, at man minimerer risikoen for at lave noget forkert ved at levere noget færdigt og bruge lang tid på det. I stedet skal man både internt i sin organisation og eksternt mod sine kunder være klar til at “vise hvad man har” for at få feedback. I softwareudvikling taler man i den forbindelse om “continuous delivery”. 

Kom ud af bygningen 

Det er overraskende, hvor mange organisationer der bruger et stort antal timer i møder, projektrum og planlægningsøvelser. Fra “Lean Startup” bevægelsen har vi lært begrebet ‘kom ud af bygningen’ (Get Out of the Building). Det er let at sige, men ofte svært at gøre. Mange oplever, at det at gå ud og møde verden truer den orden, man kan få, når man regner verden ud fra et regneark. Problemet er bare, at virkeligheden udenfor regnearket og projektplanen afgør, om man får succes. Og i stigende grad kan man ikke regne den ud. Særligt når man står over for at lave nye produkt- eller forretningstiltag er det ikke mangel på idéer, men mangel på viden om, hvad som ville virke som er fraværende. Big Data er for mange blevet svaret, når man skal træffe beslutninger. Men det er ofte de små data, der er afgørende. Fx en indsigt fra en bruger der har et reelt problem eller en kunde som leder efter en lettere eller mere effektiv måde at løse et menneskeligt problem på. ‘Kom ud af bygningen’ handler ikke om store forkromede feltstudier, men om en konstant søgen efter menneskelige data og er en måde at se dine og andres produkter i brug - eller finde ud af, hvor der mangler noget. Digitalisering gør det let at sidde i de datadrevne elfenbenstårne og kigge på adfærd. Men indsigten fra at tale med dine brugere og se deres livsverden kan ikke erstattes. Derfor, kom ud af bygningen og snak med folk ofte og få indsigterne ind i organisationen på en systematisk måde. Den kompetence skal en organisation have. Man siger ofte, at kunder ikke ved, hvad de gerne vil have. Det er også rigtigt, så man kan ikke bare spørge. Men kunder ved meget ofte, hvad de IKKE vil have eller gøre. Så vi skal ikke søge efter “anerkendelse” - vi skal forsøge at opdage afvisninger, for det er dem, der bliver dyre, hvis vi ikke forstår dem tidligt nok. Vi skal ikke lede efter løsninger, men problemer som er værd at løse.

Tænk strategi som en række eksperimenter

Digitaliseringen af produkter har gjort det meget lettere at teste ting af. Det koster meget lidt at lave en prototype og teste den af - men det kan være meget dyrt at lave en løsning, som ikke har været testet. Tilbage til pointen om at softwareudvikling er et nyt strategisk paradigme, så bliver det meste software bygget som eksperimenter og som software stakken udvides og forbedres, er det gennem eksperimenter oven på eksperimenter. Mange af dem for at se hvilke løsninger er bedst og løser problemet bedst, og mange eksperimenter fejler. En strategi er i virkeligheden et eksperiment. Et bud på en retning og en vej derhen, hvad enten det er en forretningsstrategi, produktstrategi eller en rekrutteringsstrategi. Men strategier bliver ofte til løsningen, og det er farligt i en digital verden. Digitale produkter og forretninger bygges på software - ja, alle strategier, kan man sige, bliver digitale - og det digitale kan, som vi ved, ændre sig hurtigt og kontinuerligt. Og gør det. 

Derfor kan strategier ikke være længere være monolitiske, en strategi holder ikke længere end den næste læring. Strategi skal i dag tænkes som en række eksperimenter som samlet leder til den løsning, som skaber mest muligt værdi. I dag har man ikke én strategi, men mange strategier. Det, der adskiller strategi fra taktik, er at strategi kaster en line ud i uvisheden eller peger et sted hen, som man har en hypotese om kan skabe mere eller ny værdi. Strategi i en digital verden er at afsøge nye muligheder hele tiden frem for én gang om året. 

Vi skal væk fra strategirapporter, der ofte gør risikable gæt og fremskrivninger til sandheder. I Reload arbejder vi i stigende grad med strategiske backlogs (kendt fra softwareudviklingsmetoden Scrum) - side om side med produktbackloggen. En backlog som løbende opdateres med hypoteser som skal afsøges. Vi sigter på at minimere risikoen ved hurtigst muligt at afprøve de mest risikable hypoteser gennem eksperimenter. Strategens rolle bliver i stigende grad en entreprenant rolle, hvor man må ud og få validering for sine fremskrivninger, fremfor at tegne billeder af et muligt fremtidsscenarie langt ud i fremtiden. Strategi bliver et håndværk, side om side med udviklerens håndværk.

Omvendt bliver strategens rolle med at fastholde og udfolde en vision mere essentiel. Hvilket centralt problem søger at vi løse med vores produkt og forretning? Hvad skal vi ikke fravige fra, og hvad stræber vi efter at opnå? Ikke som en konkret metrik, for disse er flygtige og skal kunne ændre sig. Ikke som en feature, for disse skal ændres inkrementelt.

Den digitale transformation handler altså ikke kun om digitale ydelser, det handler om helt nye måder at arbejde og eksekvere på. 

Hvor langt er din organisation i den digitale transformation?  

Skrevet af Martin Sønderlev Christensen

 

Bevar overblikket

Så langt, så godt. Har du lyst til at blive ved med at følge med i, hvad den digitale transformation betyder for dig?