Magnus holder oplæg
Adm. direktør, Partner

Rasmus Luckow-Nielsen

rasmus@reload.dk

30224545

Læs mere om Rasmus

Hvad tænker du på, når du tænker på ledelse?

Lederen ved bedst og er den, der udstikker opgaver til medarbejderne. Eller hvad? Ledelse er i dag under hastig forandring. På et arbejdsmarked med fokus på at få tingene hurtigt ud står traditionel ledelse i vejen. Hvorfor har vi som digitalt hus en holdning til ledelse? Det har vi, fordi vi har befundet os i en (digital) branche, hvor tingene er gået rigtig hurtigt, og nu ser vi, at det blot var første skridt - nu er resten af verden også i hastig, digital forandring. Så lær af vores erfaringer med, hvad der virker.

Selvom verden ikke er forudsigelig mere, er det stadig kutyme at organisere og lede arbejdet ud fra en præmis om forudsigelighed og rutineopgaver. Med den organisering bliver det svært at få hurtig og løbende feedback fra markedet, hvilket er afgørende for at få succes.

Som ledere bliver vi nødt til at begynde at fokusere mere på outcome (effekt) end på output (produktion). Altså at give slip på kontrol over eksakte leveringer - du er nemlig ikke nødvendigvis den bedste til at vurdere, hvad der skal leveres for at opnå et resultat. Men ikke nok med det - teamet og ikke bare lederen skal være med til at træffe beslutninger om, hvordan de skal arbejde med at løse en opgave bedst muligt. Hvad er der så tilbage som leder i dag?
 

8 gode råd til den moderne leder

1. Skab sikkerhed på nye måder
I langt de fleste organisationer har man uanset opgavens behov én projektmodel, og det er den måde, man håndterer risiko på. Det, man kan gøre i stedet for, er at sørge for, at der jævnligt er touch points med resten af organisationen, hvor man viser, hvad man er i gang med. Det skaber tryghed.

2. Tag et skridt tilbage
Hvis vi står for stærkt på vores formelle ledelse, risikerer vi, at alle venter på, at vi skal træffe beslutninger. Det kan være en udfordring at tage et skridt tilbage for ledere, som måske blev ledere, fordi de var de bedste på deres område. Men nu arbejder vi med så stor kompleksitet, at vi aldrig kommer til at indeholde alle kvalifikationer og kompetencer i os selv, derfor har vi brug for at hele teamet tager ansvar.
 

Interesserer du dig for ledelse?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om strømninger inden for ledelse, transformation og organisering ?

3. Minimér afhængigheder i og mellem teams
Undgå at projekter går i stå ved at sørge for at etablere teams med høj autonomi og en høj alignment, så retningen er klar for alle. Sammensæt tværfaglige teams, så alle perspektiver er til stede og sørg for at teamet giver hinanden en daglig opdatering på alt, de laver, så viden ikke går tabt eller nogen arbejder ud af en forkert retning. Giv mandat til teamet, så de ikke er afhængige af ekstern accept og sørg for transparens udadtil, så viden ikke bliver tabt.

4. Form ledelsen efter opgavens behov
Ledelse bør altid være i bevægelse. Det er den aktuelle opgaves karakter, der definerer lederskabet og dens stil, ikke bare den måde vi plejer at gøre det.

5. Brug tid på at optegne visionen  
I stedet for at arbejde op imod konkrete mål hele tiden, arbejd hellere op imod visionen. Hvilken vej til Rom man vælger er mindre vigtig, så længe vi kommer frem i god behold. Fokuser på at etablere en vision og skab positive miljøer, hvor I kan balancere virkelighed og vision. Formål trækker teamet fremad og skaber rum for initiativ.

6. Led på rammen og ikke indholdet
Anerkend at nutidens organisationer kræver, at lederen bruger mere energi på rammen og mindre på indholdet. Frem for at være eksperten skal du prøve at gøre dig selv undværlig. Fokuser på at hjælpe medarbejderne til at blive endnu mere modige og parate til selvledelse og medbestemmelse.

7. Husk på metodefrihed
Hvert projekt har sine unikke behov. Tænk på rammen som stilladser i stedet for blivende metoder. Nogle stilladser udspiller deres rolle med tiden, så ændrer man løbende. Folk stirrer sig tit blinde på én metode - og bliver fx scrum zombies ?- men der er ikke én digital transformationsmetode, der passer til alle organisationer.

8. Tag bestik løbende
Usikkerhed er der masser af - for oftest ved vi ikke, hvad vejen og endemålet er. Som leder er det derfor vigtigt at tage bestik af situationen løbende - i samarbejde med dit team stille spørgsmålet: Hvordan kan vi løbende lære af de investeringer, vi gør os?

Vil du dykke mere ned i emnet, så se Magnus' oplæg til gå-hjem mødet Sådan leder du din digitale transformation.

The Little Prince

Tilmeld dig dog vores nyhedsbrev ;-)

Tak for at læse så langt. Tilmeld dig listen og få endnu mere viden serveret.