Reloads sprintrapporter
Rådgiver & Projektleder

Nikolas Bang Manscher

nikolas@reload.dk

21252271

Læs mere om Nikolas

Hurra for sprintrapporter 🎉

I Reload sværger vi til den agile proces og vores egen samarbejdsmodel, men denne type samarbejde og tilgang kræver enorm tillid til processen. Det skyldes, at det at definere løsningen næsten altid er en del af vores proces. Mål bliver klarere undervejs, og præmisser ændres også ofte. Så hvordan sørger man for, at der er ro i maven, tryghed i samarbejdet, og et bagland, der tør lade projektet gå sin gang? Vores bud er vores sprintrapport, der kommer som naturlig afslutning og afrapportering på hvert eneste sprint, vi gennemgår.

Med sprintrapporten ønsker vi at skabe mest mulig transparens for vores samarbejdspartnere. Hvis man ikke er 100 meter mester i agil udvikling, kan den manglende kravspecifikation nemt opleves som en blanko-check, men den kontinuerlige rapportering giver løbende forventningsafstemning, fokus på risiko og anledning til oplyst prioritering. Man skal være mere end almindeligt blåøjet for at tro, at der ikke vil komme overraskelser under et projekt, og det er utroligt vigtigt at tage svære samtaler om scope, prioriteter, budget, tidsplaner osv. så tidligt som muligt - og sprintrapporten er for os det essentielle udgangspunkt for denne dialog. Samtidig peger sprintrapporten ud i fremtiden og forsøger at give svar på, hvad vi når inden for tid og budget.

Herunder gennemgår vi de forskellige dele af rapporten i detaljer, og nederst er et helt eksempel.

Den korte opsummering

Status, risiko-log, og "værd at bemærke"

I den første og måske vigtigste del af sprintrapporten præsenteres den umiddelbare projekstatus sammen med risikolog og sektionen "værd at bemærke", der opsummerer de vigtigste opmærksomhedspunkter. Det er altså vores helikopterblik på status helt generelt, inkl. økonomi, tidsplan, ressourcer, scope, risici, og samarbejde. 

Dette illustreres overskueligt i klassisk trafiklys-stil med vores projektstatus, der med det samme skal synliggøre, hvis der er punkter teamet eller læseren skal reageres på. Umiddelbart efter fremhæver risikologgen alle risici, der er identificeret i løbet af projektet og sørger for, at hele teamet er opmærksomme på at mitigere risici - og hvad konsekvensen vil være, hvis uheldet skulle være ude. Sidst men ikke mindst fremhæves særlige opmærksomhedspunkter i "værd at bemærke", der er henvendt til chefen, der måske bare skal have essensen af rapporten.

Hvor langt & hvor meget?

Fremdrift og scope

Efterhånden som et projekt skrider frem, bliver alle klogere, og gode idéer strømmer ind i backloggen - hvis det ikke skal løbe løbsk, er det vigtigt løbende at holde et tæt øje på, hvordan scope udvides, og hvilken fremdrift teamet har. I denne sektion af sprintrapporten fremhæves hvor meget teamet har nået over projektforløbet, hvilken udsigt denne fremdrift giver for resten af projektet, og hvordan det stemmer overens med scopets nuværende størrelse. De største ændringer til scope siden sidste rapport fremhæves både visuelt og skriftligt, så der ikke kommer nogen overraskelse, og hvis disse ændringer f.eks. betyder, at vi ikke længere forventer at kunne nå alt i backloggen, er det nu, der skal prioriteres - skal vi skære nogle mindre vigtige opgaver fra?

I kroner og ører

Økonomisk overblik

Da det i sidste ende oftest er budgettet der sætter rammen for agile projekter, er det utroligt vigtigt at give klar og gennemsigtig indsigt i det økonomiske forbrug - og det gør vi i sprintrapportens sektion om økonomi, der viser konkret forbrug og fremskrevet/forventet forbrug. Dette overblik skal gerne give anledning til så tidligt som muligt at identificere, hvis ambitionerne ikke står mål med budgettet. Har vi slået et for stort brød op? Har det vist sig, at projektet er vigtigere for forretningen end forventet? Så er denne sektion forhåbentlig endnu en tidlig anledning til at forventningsafstemme forbrug og budget.

Du kan hente og se nogle eksempler på vores sprintrapporter her:

  1. Sprintrapport 1
  2. Sprintrapport 2
  3. Sprintrapport 3
  4. Sprintrapport 4

Eller download dem alle i en zip-fil her.

Jeg håber, at denne korte indflyvning har givet en fornemmelse af, hvad vi i Reload bruger sprintrapporten til, og hvorfor vores kunder er så glade for den. Hvis det ikke helt giver mening, er du mere end velkommen til at skrive, ringe, eller komme forbi og høre mere.