Digitalstrategi part 1

Her er første række af opmærksomhedspunkter, du bør tænke over i det nye år.

Det handler ikke kun om hvad, men om hvordan man digitaliserer 

Et væsentligt observationspunkt i den digitale virkelighed i dag og i morgen er, at det ikke er teknologierne der er målet, de er i stigende grad midlet.

Det handler ikke længere kun om hvad virksomheden skal digitalisere, men om hvordan den selv digitaliseres. På den ene side bliver teknologierne lettere og billigere at implementere, så fordelen ved at investere i teknologien falder, omvendt skal der investeres i at arbejde anderledes på tværs af organisationen.

Gode problemer er svære at finde 

Digitalisering bliver ofte til en jagt på løsninger og helst smarte løsninger. Overvejelserne om hvad, der skal udvikles starter med  “Skal vi også være på iWatch, skal vi have en app, et nyt smart website, et CMS eller et CRM System” og så videre.

Men ofte løser smarte løsninger ikke egentlige problemer. Derfor kan man sige “Gode problemer er svære at finde”

For at kunne klare sig i den hastige udvikling, handler det at fokusere på at finde dét relevante problem, der er så meget værd, at nogen vil betale for en løsning. Dernæst skal problemet kunne løses på en ny, god, interessant og meningsfuld måde, der hvor det findes og “opleves”.

Airbnb, som man må sige for alvor fik fart på i 2015, er ikke en smart løsning. Ingen af stifterne havde en løsning da de startede Airbnb – de havde et “godt” problem, som mange delte, startede med at løse det på den simpleste mulige måde og byggede så videre på det. Det er ikke gode idéer vi mangler, det er viden om hvad som vil virke. Og i store og traditionelle virksomheder og organisationer bliver det ofte løsningerne der finder problemerne og ikke omvendt.

Fra social business til digital transformation

Mens vi igennem de seneste år har snakket meget om “Social Business”, altså applicering af sociale og digitale teknologier i organisationen og forretningen, så skiftede vægten og snakken i 2015 mod “Digital transformation”.

Endnu et signal om, at det digitale bliver omkalfatrende og transformativt i forhold til organisationen. Digital transformation er noget der sker for alle virksomheder og institutioner.

De virksomheder der vinder, og som forandrer markeder allerede i dag, er de virksomheder, som har indset at de enten er født eller kan transformere sig til digitale/software teknologivirksomheder fra at være industrivirksomheder. Det skift, der sker lige nu sker på meget kort tid.

Et eksempel på digital transformativ virksomhed, der ikke bare huserer gennem apps og web, som buldrede frem i 2015, er Tesla.

I stærk kontrast til Teslas ryk for at dele viden og skabe transparens i bilindustrien ved at frigive deres patenter i 2014, så vi den traditionelle industrigigant Volkswagen i en skandale om installation af software, der muliggjorde snyd med CO2-udslip.

Teslas produkter er først og fremmest software kombineret med en teknologiplatform både for biler og batterier, som gør dem i stand til at skalere enormt. Deres fokus på software og teknologi gør dem i stand til at levere produktopdateringer kontinuerligt. Desuden har deres fokus tilladt dem at rykke ind i supplerende industrier i stedet for at ligge fast på bilindustrien.

Det handler ikke længere kun om hvordan du taler til dine kunder, men om hvordan du leverer dine ydelser.

Hvornår har du sidst kigget på din teknologi stack?

Den væsentligste udfordring i dag er ikke kun, at man ikke har det rigtige produkt, men i højere grad at man ikke er i stand til at arbejde agilt ved at følge med i udviklingen og leverancerne af dette produkt.

Større og traditionelle “legacy” organisationer har i dag den store udfordring at forretningsprocesser er for langsomme, adoptionen af forandring er træg og man sidder på en “teknologi stack” (læs: stabel/samling af teknologier) som er dyr at drive og udvikle videre på.

Der er ofte en tung arv fra tidligere tider, som nu holder virksomheden tilbage. Et oplagt eksempel fra 2015 var SKATs IT-skandaler. SKAT har tilsyneladende malet sig op i en teknologisk krog, fordi man har kernesystemer som stammer helt tilbage fra 70’erne. I dag er det så tung en arv, at virksomheden mister milliarder og sidder i saksen hos deres leverandører. Skalaen er markant i SKATs tilfælde, men mange traditionelle organisationer er i samme båd.

Agil læring frem for dyr viden 

Det er ikke kun vigtigt at arbejde med hvad der skal digitaliseres og trække organisationen i retning af de rigtige teknologiske platforme, men også hvordanforandringen skal gennemføres. I tidligere IT- og industriparadigmer har det været en fordel at investere langsigtet og konsolidere sig gennem store teknologi- og infrastrukturprojekter. Det er stadig væsentligt at investere, men det er ikke længere muligt at vide præcis hvad man skal investere i. Derfor bliver man nødt til at indrette sin strategi og organisere sig i forhold til den konstante forandring.

Her vil det i stigende grad handle om hvor hurtigt man får viden om hvad der vil virke og hvordan man konstant kan tilpasse sig de udfordringer der kommer. Vi har i det seneste år set en popularisering af lean startup, ikke kun blandt startups, men også hos “grown ups”. Strategier har det med at dække flere år frem i tiden. Men den agile strategi er i virkeligheden en række iterationer og eksperimenter, der har til formål at finde ud om det man vil, kan lade sig gøre.

Det vil vi se mere af i 2016. Der skal flere små skibe i vandet og arbejdes i mange retninger med Minimal Viable produkter – hvor trykket ikke er på minimal, men på viable – altså levedygtighed.

Skrevet af Martin Sønderlev Christensen