Digital transformation

Digital transformation – udvidelse af kampzonen

Den digitale transformation omfatter ikke blot virksomhedens ansigt udadtil men i mindst lige så høj grad dens interne landskab af strukturer, processer, kompetencer og kultur.

Læser man diverse reporter, og interviews med virksomhedsledere, om emnet digital transformation eller – omstilling er det iøjnefaldende, at mange stadig ser det som noget, der primært omhandler den teknologiske dimension, der vender ud mod forbrugerne og deres oplevelse af et givet produkt. Det strategiske fokus og tilknyttede ressourcer handler overvejende om at styrke virksomhedens “digitale ansigt” udadtil – mod forbrugerne, medlemmerne eller borgerne.

Det er en vigtig dimension, men det indfanger ikke det potentiale, der rækker udover at tilføre ny teknologi og digitale interfaces til eksisterende forretningsmodeller og produkter. Uden at medtænke hvordan digitalisering udfordrer organisationens interne forhold opstår der en risikofyldt kløft mellem forbrugernes forventninger og det vi reelt kan levere.

Kort sagt handler den anden dimension, den interne, om at skabe nye organisatoriske strukturer og måder at arbejde på, der er på omdrejningshøjde med de muligheder, der er skabt af digitale – og sociale teknologier.

I videre forstand angår det medarbejdernes indsigt i og brug af digitale værktøjer, der styrker samarbejde, problemløsning og innovation indenfor og på tværs af afdelinger og teams – eller i samspil med samarbejdspartnere og andre relevante bidragydere.

Med til det interne fokus hører derfor også en indsats i forhold til virksomhedens kultur. Kort sagt en strategisk kultivering af et digitalt mindset, der skaber en fælles ramme om, hvordan vi arbejder og skaber værdi for vores kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.

Øvelse

  • Hvad mener du er det vigtigste digitale tiltag I har rettet mod Jeres kunder i 2016?
  • Overvej hvilke strukturelle, processuelle og kulturelle ændringer, der kan styrke jeres evne til at levere nye tjenester i 2017?

INSPIRATION

Få flere ideer og inspiration til et helhedsorienteret arbejde med digital transformation.

McKinsey rapporten om de 7 kendetegn ved stærke digitale virksomheder.

Det digitale “mindset” og “skills” der udbredes i digitale organisationer.