Tendenser
Adm. direktør og partner

Rasmus Luckow-Nielsen

rasmus@reload.dk

30224545

Læs mere om Rasmus

De tre vigtigste digitale tendenser

Der er uendelig mange tendenser, man kan følge og nye platforme, man skal tage stilling til. Disse tre overordnede strømninger, mener vi dog, er de vigtigste at have in mente, når man som virksomhed gør sig klar til de slag, der udkæmpes på fremtidens slagmark. 

Data bliver forbundet og dermed mere intelligent 

At lave websites som vi gør i dag, hvor alle bliver præsenteret for det samme indhold er snart oldnordisk. Teknologier, som hastigt er på vej frem, muliggør, at vi kommer til at kunne tracke brugernes faktiske adfærd, hvilket gør, at vi kommer til at kunne skabe relevant indhold skræddersyet den enkeltes præferencer og situation. 

Brugerne kommer til at skifte skødesløst mellem forskellige enheder og destinationer for at finde den information, de har brug for, mindre bevidst om afsendere og brands. Men det stopper ikke der. Det digitale smelter ind i alle mulige andre interfaces end lige præcis smartphonen, fx ure og tøj - alt efter hvad der smartest.

Når wifi og software på den måde bliver koblet op på vores dagligdag (kaldet Internet of Things (IoT)), får vi flere datapunkter. Når data bliver krydset med anden data, får vi pludselig virkelig meget information om brugerne. Alle de produkter og services, vi bruger, kommer til at sende information tilbage, som der bliver optimeret i et kontinuerligt feedback loop. 

Det, der er helt særligt ved den teknologiske udvikling, er at hver en teknologisk nyskabelse vil forstærke det foregående yderligere. Derfor taler man om eksponentiel vækst og om, at udviklingen kommer til at gå hurtigere, end vi tror. Det er svært at begribe eksponentiel udvikling. Et kendt billede på eksponentiel vækst er: Et vandtæt fodboldstadion dryppes med vand - det første minut falder der én dråbe vand, det næste minut to dråber, minuttet efter fire dråber osv. Hvert minut fordobles antallet af dråber. På grund af den eksponentielle effekt ville det kun tage 48 minutter at fylde hele stadionet med vand. Og 47 minutter at fylde det halvt. Hvor lang tid ville der gå, før man forstod, hvad der foregik? 

Men hvad stiller man så op, når mange af disse teknologier trods alt er i sin spæde begyndelse? 

Det vigtigste man som den digitalt ansvarlige kan gøre, er at lægge en datastrategi og begynde at samle data ind. Det er umuligt at forudse med præcision, hvilken data der kommer til at blive relevant. Men fremtiden tilhører dem, der har indsamlet data og formår at strukturere og benytte dem for at nå brugerne på en meningsfuld måde. Så den første måde at komme ud over stepperne er at tage de første skridt ind i datajunglen. 

Tendens2

Formidling bliver mere kundecentrisk og emotionel 

 
Kundecentrisk formidling er en konsekvens af den øgede data og dermed øget bevidsthed om brugernes adfærd. Selvom teknologien bliver mere og mere kompleks, er det ikke det, brugerne møder. UX og simplificering er i højsædet, hvor de interfaces, brugerne møder, bliver enklere og mere brugervenlige. Jo tættere vi kan komme på at løse brugernes behov på en måde der giver mening ift deres konkrete situation, desto bedre.

Det handler både om formen og indholdet. For indholdets vedkommende producerer flere og flere virksomheder indhold, som ikke nødvendigvis resulterer i direkte salg, men som løser et behov for brugerne. 

For formens vedkommende betyder det, at indholdet præsenteres ud fra brugernes perspektiv. Det nytter ikke noget med lange rapporter, hvis brugeren ikke har tid til at læse dem. Derfor vinder hurtigt læsbar formidling frem som explainer videoer, infografik, websites baseret på billeder og visuelt bårne medier som Snapchat og Instagram Stories.

Da der i nutidens medievirkelighed er en overflod af kanaler og indhold der konkurrerer om vores opmærksomhed, bliver indsatsen nødt til at være meget præcis. Digitaliseringen indtil videre har vist, at folk er mere end villige til at omfavne kommercielle tiltag, der gør deres hverdag lettere og smartere. 

Forbrugere er mættede af skabelonagtig og alt for traditionel corporate markedsføring - og vi ser en bølge af såkaldt purpose-driven virksomheder. Det er grunden til, at vi ser meget mere emotionel, 'autentisk' og personlig kommunikation, som i højere grad virker identitetsskabende. Det viser sig fx med meget billedbaseret, inspirerende kommunikation, en bølge kaldet The Visual Turn.

Tendens3

Vi indretter os anderledes

 
Fordi "Time To Market" er blevet så vigtigt, bliver organisationer nødt til at indrette sig, så de hurtigt kan reagere på forandringer i markedet. Traditionelle, udynamiske organisationsstrukturer med stor grad af hierarki har det sværere i den digitale tidsalder. Flere organisationer nedsætter selvstændige teams, der har autonomi til at tage beslutninger og hurtigt kan få løsninger på markedet.  

Flere organisationer er inspirerede af agile metoder som Googles Design Sprints. Det er en helt anden tankegang, hvor man i mindre grad fokuserer på perfekte løsninger og i stedet tænker i at udvikle 'Minimal Viable Products (MVPs)'. Så kan man hurtigt få brugerfeedback, rette ind og teste om løsningen fungerer ude i virkeligheden frem for at spilde tid på noget, som ikke bliver en succes. 

Den øgede adgang til data har også været med til at ændre dynamikkerne i organisationerne. Nu kan man i højere grad konkret få klarhed over og påvise, hvilken vej det giver mening at gå og på den måde bruge data som løftestang i organisationen.